Menu Home

Icoană bineprimită în cuvinte și culori

Este firesc că se pot înfăţişa în icoană corpurile, ca unele ce au forme, limite corporale şi culoare. Singur Dumnezeu nu poate fi zugrăvit, deoarece El este fără formă, fără greutate, fără întindere, nevăzut, mai presus de pricepere. Pentru aceasta, are dreptate legiuitorul când spune că nu trebue să se re-prezinte ceeace este nevăzut, că nu este permis să se facă chipul lui Dumnezeu.

Dar când Dumnezeu s-a făcut om, când s-a făcut asemenea nouă, putem să facem icoana Sa, deoarece prin aceasta intră în categoria celor ce pot fi reprezentate în icoană.

Evident însă că atunci când vezi că cel fără de corp s-a făcut pentru tine om, atunci vei face icoana chipului Lui omenesc.

Când Cel nevăzut s-a făcut văzut în trup, atunci vei înfăţişa în icoană asemănarea celui care s-a făcut văzut.

Când cel fără de corp, fără de formă, fără de greutate şi calitate, fără de mărime, din pricina superiorităţii firii Lui, Cel care există în chipul lui Dumnezeu (Fil. 2, 6), a luat chip de rob (Fil., 2, 7), prin această apropiere spre cantitate şi calitate şi a îmbrăcat chipul corpului, atunci zugrăveşte-I icoana şi aşează, spre contemplare, pe Acela care a primit să fie văzut. Zugrăveşte coborârea Lui fără nume, naşterea din Fecioară, botezul în Iordan, schimbarea la faţă de pe Tabor, pătimirile, moartea, minunile, simboalele firii lui dumnezeeşti, minuni făcute prin activitatea corpului, dar cu ajutorul activităţii dumnezeeşti, crucea cea mântuitoare, înmormântarea, învierea, înălţarea la cer.

Zugrăveşte-le pe toate şi cu cuvântul şi cu culorile”. (Sf Ioan Damaschin)

Sâmbătă, 11 noiembrie 2023, o familie de creștini, ce participa la slujba de mijlocire pentru creștinii adormiți, a dăruit bisericii parohiale o preafrumoasă icoană a Maicii Domnului, al cărei  original este bogat făcător de minuni în Mitropolia Clujului.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut