Menu Home

Ierihonul, imaginea lumii acesteia

În Sfânta Scriptură, întâlnim deseori Ierihonul ca figură a lumii.

De exemplu, când în Evanghelie se spune că un om, coborând de la Ierusalim la Ierihon, a căzut în mâinile tâlharilor, fără îndoială, acest om era figura acelui Adam care a fost alungat din paradis și exilat în această lume. Dar și orbii din Ierihon, de care s-a apropiat Iisus pentru a le da vederea, erau chipul oamenilor acestei lumi, care erau loviți de orbirea igno­ranței și pentru care a venit Fiul lui Dumnezeu. De aceea, acest Ierihon, adică lumea aceasta, urmează să se prăbușească. De fapt, sfârșitul lumii a fost deja reve­lat de mult în cărțile sfinte.
Cum se va sfârși lumea? Cu ce instrumente? Cu gla­suri de trâmbițe, spune Scriptura. Care trâmbițe? Pavel îți dezvăluie secretul acestei taine. Ascultă ce spune: Va suna trâmbița, exclamă el, și cei care au murit în Hristos vor învia neputreziți. Însuși Domnul, la porunca divină, la strigătul arhanghelului și în sunetul trâmbi­ței lui Dumnezeu, va coborî din cer (1Cor 15,52; 1Tes 4,16). Atunci, așadar, Iisus, Domnul nostru, va învinge Ierihonul cu sunetul trâmbițelor și îl va culca la pământ, încât nu va scăpa din el decât femeia păcătoasă și toată familia ei. Va veni, spune el, Domnul nostru Iisus, și va veni la sunetul trâmbiței.
O va salva numai pe aceea care i-a primit pe explo­ratorii săi, pe cea care i-a primit pe apostoli cu credință și supunere și i-a așezat în locurile de sus ale casei ei, și o va uni pe această femeie păcătoasă cu casa lui Israel. Dar să nu ne mai amintim și să n-o mai acuzăm de păcatul ei din vechime. Odinioară a fost păcătoasă, acum însă, ca o fecioară curată, a fost unită cu un singur bărbat curat, Hristos. Ascultă ce spune Apostolul despre ea: V-am logodit ca pe o fecioară neprihănită cu un sin­gur mire, Hristos (2 Cor 11,2). Din neamul ei venea și cel care spunea: Căci şi noi eram altădată fără de minte, neascultători, amăgiţi, slujind poftelor şi multor feluri de desfătări, petrecând viaţa în răutate şi pizmuire, urâţi fiind şi urându-ne unul pe altul (Tit 3,3).
Vrei să înveți mai pe larg cum de păcătoasa nu mai este păcătoasă? Atunci, ascultă-l pe Pavel care spune: Așa erați unii dintre voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți în numele Domnului nostru Iisus Hristos și în Duhul Dumnezeului nostru (1 Cor 6,11). Pentru a se putea salva și pentru a nu pieri împreună cu Ierihonul, ea a primit de la exploratori un semn eficace de mântuire: o sfoară de culoare roșie. Prin sângele lui Hristos, este mântuită întreaga Biserică, în același Iisus Hristos, Dom­nul nostru, căruia îi aparțin mărirea și puterea în toți vecii vecilor. Amin. (Origen)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut