Menu Home

Secerișul, icoană a Judecății

Pildă le-a pus lor înainte, zicând: Asemenea este Împărăţia cerurilor omului care a semănat sămânţă bună în ţarina sa.

Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină printre grâu şi s-a dus.

Iar dacă a crescut paiul şi a făcut rod, atunci s-a arătat şi neghina.

Venind slugile stăpânului casei, i-au zis: Doamne, n-ai semănat tu, oare, sămânţă bună în ţarina ta? De unde dar are neghină?

Iar el le-a răspuns: Un om vrăjmaş a făcut aceasta. Slugile i-au zis: Voieşti deci să ne ducem şi s-o plivim?

El însă a zis: Nu, ca nu cumva, plivind neghina, să smulgeţi odată cu ea şi grâul.

Lăsaţi să crească împreună şi grâul şi neghina, până la seceriş, şi la vremea secerişului voi zice secerătorilor: Pliviţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca s-o ardem, iar grâul adunaţi-l în jitniţa mea. (Matei 13, 24-30)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut