Menu Home

În zilele următoare va fi reînnoit protocolul de colaborare ȘCOALĂ- BISERICĂ

În baza bunelor și fireștilor relații dintre comunitatea educațională (ȘCOALA) și cea duhovnicească (BISERICA), în această perioadă va fi reînnoit pentru 2 ani, Protocolul de parteneriat Școală- Biserică. Deși în comunitate mai este activă doar Grădinița de copii, totuși, din grijă pastorală față de elevii mai mari ce învață la școala din comună, parteneriatul va fi extins și încheiat la nivelul întregii școli gimnaziale.

 În anul școlar 2022-2023 Parteneriatul ȘCOALĂ- BISERICĂ a fost concretizat în următoarele activități comune:

-oferire de rechizite diverse și auxiliare educaționale pentru școlile partenere; 

-la Ziua Educației s-au oferit doamnelor profesoare ale Școlii Plevna daruri pentru o mai lesnicioasă lucrare pedagogică; 

-participarea copiilor din parohie la Concursul Eparhial de Creație Artistică; 

-participare la ultima Serbare de Crăciun organizată de Școala Plevna; 

activități catehetice, în parteneriat cu școala, dedicate Anului omagial 2023

  • La 3 februarie 2023, cu prilejul pomenirii liturgice a Sfinților Simeon și Ana, care cu duh profetic au vorbit despre misiunea viitoare a Pruncului Iisus, s-a pus în parohie începutul Proiectului catehetic în consonanță cu coordonatele Anului omagial 2023. Intitulat CĂRĂRUIE (către taina Bătrânului frumos și a Copilului cu minte), proiectul parohial a debutat la Școala Primară Plevna, unitate parteneră a parohiei, cu anunțarea proiectului și prezentarea activităților proiectate. 
  • Prima activitate proiectului catehetic parohial din anul 2023, CĂRĂRUIE, a urmărit prezentarea bătrânilor frumoși Simeon și Ana (lectură biblică și prezentarea iconografică a evenimentului), și luare aminte la viața lor exemplară de credința în Dumnezeu. Activitatea practică s-a concretizat în ziua de 3 februarie 2023 și a urmărit colorarea icoanei praznicului Întâmpinarea Domnului. 
  • Vineri, 10 februarie 2023, în biserica parohială, s-a desfășurat a doua activitate catehetică din cadrul proiectului CĂRĂRUIE. Fiind pomenirea Sf Haralambie, cel mai vârstnic martir al lui Hristos, 113 ani, copiii cercului catehetic au fost invitați la biserică unde au participat sub coordonarea doamnelor profesoare Florentina și Aurelia, împreună cu credincioși vârstnici din parohie, la slujba Acatist (în cinstea Sfântului Haralambie), la expunerea pe scurt a vieții sale dar și la cateheza tematică ce a tratat despre educația copiilor și tinerilor în vremea Vechiului Testament. Apoi, la școală, fiecare copil a colorat chipul sfântului pomenit citind și troparul special. 
  • Vineri, 24 februarie 2025, copiii participanți la proiectul catehetic parohial au vizitat o familie de creștini vârstnici, Militina și Ion, pregătiți cu plăcinte și suc dar și foarte bucuroși de a primi oaspeți cu care să împărtășească amintirile din copilărie despre viața în familie, mersul la școală și la biserică. 
  • O nouă activitate în acest drum inițiatic a fost găzduită de familia Banciu, în data de 17 martie 2023. Întâmpinați cu plăcinte și alte dulciuri țărănești de post, copiii s-au așezat firesc și cu minte în jurul mesei pline, iar gazdele au început a depăna amintiri din copilăria lor despre familie, școală, credință, muncă. 
  • La 24 martie s-a susținut a doua cateheză despre cum putem să-i înțelegem mai bine pe cei vârstnici. După ce au audiat cateheza despre neputințele și binecuvântările pe care le aduce vârsta înaintată în viața omului, elevii claselor a III-a și a IV-a, însoțiți de doamna profesoară Aura, au vizitat un bătrân- Voicu și o bătrână- Tudora, cei mai vârstnici locuitori ai satului, având 94 și 96 de ani, pe care i-au surprins în gospodăriile lor bine îngrijite, cărora le-au dus daruri alimentare specifice sărbătorii Bunavestire. 

-slujbă la încheierea anului școlar, oferirea de daruri educaționale pentru vacanță și rugăciune la închiderea definitivă a Școlii Primare Plevna.

Toate aceste activități realizate în colaborare au izvorât din prevederile principiale ale Protocolului de colaborare, în care

1. Parohia se obligă:

a. să prevadă în bugetul anual, aprobat de Permanența Consiliului eparhial, o sumă, potrivit posibilităților Parohiei, în rubrica Donații și subvenții acordate, pentru susținerea activităților din prezentul Protocol;

b. să sprijine copiii proveniți din familii defavorizate, comunicați de conducerea Școlii prin profesorul de Religie, cu rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte nouă, alimente etc;

c. să se implice în prevenirea abandonului școlar;

d. să ofere premii pentru elevii merituoși la concursuri școlare și la sfârșit de an școlar;

e. să sprijine desfășurarea orei de Religie prin achiziționarea și donarea către Școală de material didactic auxiliar;

f. să se implice în organizarea activităților extracurriculare şi extraşcolare: excursii, pelerinaje, tabere etc.

g. să coopteze cadre didactice dintre enoriașii parohiei pentru a lucra voluntar în programele de pregătire suplimentară a elevilor;

h. să prezinte credincioșilor activitatea profesorului/profesorilor de Religie în cadrul Școlii;

i. să menţină o legătură permanentă cu Școala, prin reprezentanţii desemnaţi, în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun desfăşurate;

j. să deruleze activităţi de voluntariat la care se pot implica şi elevi de la Școală;

k. să promoveze activitățile desfășurate în temeiul prezentului Protocol.

2.  Școala are următoarele atribuţii:

a. să identifice și să comunice Parohiei cazurile de copii proveniți din familii defavorizate și formele de sprijin care se impun;

b. să comunice situațiile de absenteism și risc de abandon școlar (poate invita reprezentantul

Parohiei la discuțiile cu părinții elevilor în cauză);

c. să comunice lista elevilor premiați la concursuri școlare și la final de an;

d. să identifice și să comunice necesarul de material didactic auxiliar pentru buna desfășurare a orei de Religie;

e. să promoveze în rândul elevilor și al cadrelor didactice proiectele de voluntariat comune;

f. să implice elevii şi cadrele didactice ale Școlii în acţiuni de ajutorare a copiilor defavorizați;

g. să faciliteze participarea elevilor la diverse evenimente pe care le organizează (spectacole pentru copii, concerte de colinde etc.);

h. să menţină o legătură permanentă cu Parohia, prin reprezentanţii desemnaţi, în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun desfăşurate;

i. să invite Parohia la activitățile prilejuite de deschiderea și închiderea anului școlar, ziua

școlii, alte festivități;

j. să promoveze activitățile desfășurate în temeiul prezentului Protocol

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut