Menu Home

Încheierea colectei pentru creștinii din Turcia și Siria. Biruința iubirii agapice

În viaţă întâlnim două feluri de iubire:
a) fizică, trupească, senzuală şi
b) agapică, spirituală sau duhovnicească.
Prima e specifică întregului neam omenesc. În mod normal ea e prezentă oriunde e prezent omul.
Cea de-a doua e specifică modului de viaţă creştin. Iubirea agapică nu se realizează decât prin ieşirea din cercul îngust al intereselor egoiste şi prin orientarea către celălalt, prin intrarea în comuniune cu el. În timp ce dragostea fizică, erotică se ghidează după criteriul selectiv, ea îndreptându-se numai spre anumiţi subiecţi, spre subiecţi preferaţi, iubirea agapică nu are preferinţe ci, se îndreaptă spre orice om credincios, spre orice om în general, este universală.

Iubirea agapică este iubirea creştinului practicată după modelul divin: „El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi (Mt 5, 45). Urmând acest model divin, credincioşii creştini sunt chemaţi să-şi manifeste dragostea faţă de orice om, indiferent de apartenenţa lui etnică, rasială, ideologică.

Credinciosul creştin primeşte iubirea agapică precum un dar: …dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu (I Ioan 4,7). În regimul iubirii agapice, ceilalţi semeni nu pot fi degradaţi la rang de obiecte care să fie manipulate ca nişte instrumente în vederea satisfacerii unor interese egoiste. Iubirea agapică este iubirea lepădării de sine, a asumării celuilalt, cu grija şi preocuparea sa, a sacrificiului de sine în folosul celuilalt. „Iubirea înseamnă pentru subiectul iubitor acceptarea unei înalte responsabilităţi pentru celălalt“
(Ionel C. Ostache)
Sâmbătă, 4 martie 2023, s-a încheiat în parohie Colecta pentru creștinii din Turcia și Siria, grav afectați de cutremurul devastator din luna februarie. Creștinii din parohie au răspuns cu multă dărnicie, căutând să rămână în veșmântul harului și al concordanței statornice dintre adevărul vorbit și cel făptuit „Iar cine are bogăţia lumii acesteia şi se uită la fratele care este în nevoi şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în acela dragostea lui Dumnezeu? Fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta şi cu adevărul“(I Ioan 3, 17-18).
.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut