Menu Home

Jurnal de călătorie prin Galaxia Gutenberg (I)

Sfântul Niceta de Remesiana enumeră următoarele nume date Mântuitorului, «ca să se cunoască raţiunea puterii şi stăpânirii Lui» și explică sensul acestor nume: Cuvânt, Înțelepciune, Lumină, Putere, Dreaptă (mână), Braț, Înger, Om, Miel, Oaie, Preot, Cale, Adevăr, Viață, Viță de vie, Dreptate, Răscumpărare, Pâine, Piatră, Doctor, Izvor de apă vie, Pace, Judecător, Ușă.

«Se numește Cuvânt fie pentru că s-a născut fără suferință din Dumnezeu-Tatăl, fie că nașterea Lui s-a arătat fără micșorarea ființei părintești. Căci se vede că nici omul când pronunță un cuvânt nu suferă vreo oarecare micșorare. Sau, desigur, se numește Cuvânt, fiindcă Dumnezeu-Tatăl a vorbit totdeauna prin El, îngerilor şi oamenilor.

Se numește Înțelepciune, fiindcă prin El au fost rânduite de la început, cu înţelepciune, toate lucrurile.

Se numește Lumină, fiindcă a luminat întunericul dintâi din lume.

Se numește Putere, fiindcă nicio creatură nu poate să-L întreacă.

Se numește Dreaptă (mână) și Braț, fiindcă prin El au fost create toate și toate sunt ținute de El.

Este numit Înger de mare sfat pentru că El este vestitorul voinței părintești.

Este numit Fiul Omului fiindcă a binevoit a se naște pentru noi oamenii.

Este numit Miel pentru nevinovăția Sa unică.

Se numeşte Oaie ca să se arate pătimirea Sa.

Se numește Preot, fie pentru că a oferit trupul Său prinos de jertfă lui Dumnezeu-Tatălui pentru noi, fie pentru că binevoiește să se aducă jertfă pentru noi în fiecare zi.

Se numește Cale, fiindcă prin El mergem către mântuire; Adevăr, fiindcă a risipit minciuna.

Se numește Viaţă, fiindcă a nimicit moartea.

Se numește Viță de vie, fiindcă întinzind mâinile în formă de cruce stă în fața lumii, rod bogat de dulceaţă.

Se numește Dreptate, fiindcă prin credinţa în numele Său, îndreaptă pe cei păcătoși.

Se numește Răscumpărare pentru că ne-a răscumpărat cu preţul sângelui Său pe noi cei odinioară pierduţi.

Se numește Pâine, fiindcă prin Evanghelia Sa a potolit foamea de știință.

Se numeşte Piatră, fiindcă nici şarpele n-a lăsat vreo urmă în El şi nouă ne-a stat El însuși întărire.

Se numește Doctor, fiindcă prin venirea Sa a vindecat neputinţele şi rănile noastre.

Se numește Izvor de apă vie, fiindcă prin baia renașterii (Tiţ 3, 5) spală pe cei păcătoşi şi le redă viata.

Se numeşte Pace, fiindcă a strâns laolalţă pe cei dezbinaţi şi ne-a împăcat cu Dumnezeu-Tatăl.

Se numește Înviere, fiindcă El va învia din morminte toate trupurile.

Se numește Judecător, fiindcă Însuşi este (judecător) şi va judeca viii şi morţii.

Se numeşte Ușă, fiindcă prin El intră credincioșii în împărăţia cerurilor»

 

(Ștefan C. Alexe, Sfântul  Niceta de Remesiana și ecumenicitatea patristică, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 1969)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut