Menu Home

Laudă noroadele, cu psalmi şi cu cântări, a ta prea mărită pomenire Gheorghe

 

Exact ca aceia care au fost antrenaţi în agricultură… brăzdaţi pământul cu plugul şi apoi îngropaţi sămânţa în brazdă şi nu vă bazaţi pe nimic din meşteşugul vostru, ci lăsaţi totul în puterea şi bunătatea lui Dumnezeu – mă refer la germinaţia seminţei care este îngropată în pământ şi hrănirea ei până la roadele desăvârşite – tot aşa cred că interpretul celor mai nobile adevăruri trebuie doar să însămânţeze Cuvântul şi să lase restul în seama lui Dumnezeu.  (Sfântul Chiril al Alexandriei)

În ziua Sfântului Gheorghe, 23 aprilie 2023, comunitatea creștinilor din parohia Zimbru a cinstit în mod deosebit pe ocrotitorul bisericii și al satului, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, organizând hramul bisericii. Cu acest sfânt prilej, părintele Mihai, parohul, a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu preotul parohiei Plevna, părintele Gabriel. În cuvântul de învățătură s-a cercetat motivul pentru care Mântuitorul, după Înviere, nu se arată în văz lumii, ci doar prietenilor Săi. Făcând apel la definiția apostolică a credinței: „încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute” (Evr 11, 1) exemplul vieții de credință a Sfântului Gheorghe ne dezvăluie atât caracterul întâlnirii lui Dumnezeu cu omul, în mod tainic și delicat, dar și al puterii irezistibile cu care încununează pe cei ce-L urmează cu dragoste și sinceritate.

Întrucât Sfântul Gheorghe este, din timpul Marelui Ștefan cel Sfânt, ocrotitorul apărătorilor gliei strămoșești, la sfârșitul slujbei din biserică s-a citit, în fața monumentului eroilor din Zimbru, Trisaghion pentru eroi.

Participanții la slujbă, împreună cu creștinii cei neputincioși din comunitate, au primit, prin grija Comitetului coordonat de doamna preoteasă, pachete generoase cu alimente.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut