Menu Home

Dascălii noștri în calea spre cer. Sfântului Toma (cel ce a văzut și a crezut) și Sfântului Gheorghe (cel ce n-a văzut și a crezut)

Şi după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: Pace vouă!

De ce nu S-a arătat lui Toma imediat, ci după opt zile? El face aceasta pentru ca între timp, fiind înştiinţat continuu de ucenici şi auzind acelaşi lucru în mod repetat, să poată fi cuprins de o şi mai mare înflăcărare şi să poată fi pregătit pentru ca pe mai departe să creadă. De unde a aflat Toma că a fost străpunsă coasta Mântuitorului? A auzit aceasta de la ucenici. Atunci, cum a crezut aceasta şi pe cealaltă nu? Deoarece cea din urmă a fost foarte neobişnuită şi surprinzătoare. Observați cât sunt de cinstiți ucenicii, pentru că nu ascund de noi greșelile, fie cele făcute de ei, fie de ceilalți, ci le arată cu mare sinceritate. Iisus se arată din nou lor şi nu aşteaptă să fie întrebat de Toma sau să audă asemenea lucru. Mai degrabă, înainte ca Toma să poată vorbi, Iisus L-a împiedicat şi i-a împlinit dorinţa, arătând că chiar şi atunci când Toma spunea acele cuvinte ucenicilor, El era prezent cu ei. Pentru că El a folosit aceleași cuvinte, însă într-un fel prin care să mustre, adăugând sfaturi pentru vremurile ce aveau să urmeze. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

În duminica Antipasha, a doua după Paști, s-a oficiat în biserica parohială utrenia praznicului și au fost scoase spre închinare, în mijlocul bisericii, icoanele Sfântului Toma (cel ce a văzut și a crezut) și a Sfântului Gheorghe (cel ce n-a văzut și a crezut) apoi s-a citit Acatistul Sfântului Gheorghe, ocrotitorul ostenitorilor și al apărătorilor gliei strămoșești.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut