Menu Home

Domnul meu şi Dumnezeul meu, slavă Ție!

Nici porţile morţii, Hristoase, nici peceţiile mormântului, nici încuietorile uşilor nu s-au împotrivit Ţie; ci înviind, ai stat înaintea prietenilor Tăi, Stăpâne.

 

O, preaslăvită minune ! Ioan pe pieptul Cuvântului s-a plecat, iar Toma s-a învrednicit a pipăi coasta. Acela a scos de acolo marele adânc de teologie, adică rânduiala întrupării; iar acesta s-a învrednicit a ne învăţa pe noi cele de taină, punând înaintea noastră dovedirile învierii Lui şi strigând: Domnul meu şi Dumnezeul meu, slavă Ție!

(Penticostar)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut