Menu Home

Lectură biblică a Bobotezei. 11

30 Atunci a zis Ilie către popor: «Apropiați-vă de mine!» Și s-a apropiat tot poporul de el. Și a făcut jertfelnicul Domnului ce fusese dărâmat; 31 A luat Ilie douăsprezece pietre, după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, către care a zis Domnul: «Israel va fi numele tău!» 32 Și a zidit din pietrele acelea jertfelnicul în numele Domnului, făcând împrejurul jertfelnicului șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță, 33 A așezat lemnele pe jertfelnic, a tăiat vițelul bucăți și le-a pus pe el. 34 Și a zis: «Umpleți patru cofe cu apă și le turnați peste jertfa arderii de tot și peste lemne!» Și au făcut așa. Apoi a zis: «Faceți aceasta a doua oară!» Și au făcut la fel a doua oară. Și a zis: «Faceți așa și a treia oară!» 35 Și umbla apa împrejurul jertfelnicului și șanțul se umpluse de apă. 36 Iar la vremea jertfei de seară, s-a apropiat Ilie proorocul și a strigat la cer și a zis: «Doamne Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Israel! Auzi-mă Doamne, auzi-mă acum cu foc, ca să cunoască astăzi poporul acesta că Tu singur ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău. 37 Auzi-mă, Doamne, auzi-mă, ca să cunoască poporul acesta că Tu Doamne ești Dumnezeu și că Tu le întorci inima la Tine!» 38 Și s-a pogorât foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot și lemnele și pietrele și țărâna și a mistuit și toată apa care era în șanț. 39 Și tot poporul, când a văzut aceasta, a căzut cu fața la pământ și a zis: «Domnul este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu!» (3 Regi 18, 30-39)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut