Menu Home

Lectura personalizată a Scripturii

Cine ar putea să înțeleagă, Doamne, bogăția chiar și numai a unui cuvânt al Tău? Este mult mai mult ceea ce ne scapă decât ceea ce înțelegem, asemenea unor oameni însetați care se adapă la un izvor. Cuvântul Domnului oferă numeroase perspective, după cum numeroase sunt orientările celor care îl studiază. Domnul a colorat cuvântul Său cu multe frumuseți, pentru ca fiecare dintre aceia care îl cercetează să poată contempla ceea ce le place. A ascuns în cuvântul Său toate comorile, pentru ca fiecare dintre noi să găsească o bogăție în ceea ce contemplă.
Cuvântul lui Dumnezeu este un pom al vieții, care, din toate părțile, îți oferă roadele sale binecuvântate. Este ca acea stâncă ce s-a deschis în pustiu, pentru a dărui tuturor, prin toate părțile sale, o băutură spirituală. Toți, spune Apostolul, au mâncat o mâncare duhovnicească și au băut o băutură duhovnicească (1Cor 10,2).
Cel care a fost făcut părtaș la una dintre aceste bogății să nu creadă că în cuvântul lui Dumnezeu există numai aceea pe care el a găsit-o, ci să considere că el a desco­perit doar una dintre multe altele care se află în el. Fiind îmbogățit de acest cuvânt, să nu spună sau să creadă că acesta a fost sărăcit, ci, nefiind în stare să-l epuizeze, să mulțumească pentru bogăția lui. Bucură-te că ai fost săturat, dar nu te întrista că bogăția cuvântului te depă­șește! Cel însetat se bucură că bea, dar nu se întristează că nu poate să sece izvorul. Izvorul să-ți potolească setea, dar setea să nu sece izvorul, căci, dacă setea ta este potolită fără ca izvorul să sece, vei putea să bei din nou ori de câte ori vei avea nevoie. Dacă însă poto­lindu-ți setea, ai seca izvorul, victoria ta s-ar schimba în nenorocirea ta.
Mulțumește pentru ceea ce ai primit și nu te întrista pentru ceea ce rămâne nefolosit. Ceea ce ai primit și ai luat este partea ta, dar ceea ce rămâne este moștenirea ta. Ceea ce nu poți să primești imediat, din cauza slăbi­ciunii tale, vei putea primi altă dată, dacă vei persevera. Să nu te încumeți să iei dintr-o singură înghițitură ceea ce nu poate fi luat dintr-o singură înghițitură și să nu renunți, din neglijență, la ceea ce poți lua puțin câte puțin. (Sf Efrem Sirul)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut