Menu Home

Maica Domnului, Floarea nevinovăției

O, Maica Domnului și Ziditorului nostru! Tu, Ceea ce ești rădăcina fecioriei și neveștejita floare a nevinovăției și curățeniei, trimite-ne ajutor nouă, celor neputincioși și învăluiți în patimi trupești și rătăciri ale inimii. Luminează ochii noștri sufletești, ca să vedem calea adevărului lui Dumnezeu. Întărește cu harul Fiului Tău, voința noastră neputincioasă spre împlinirea poruncilor, ca, fiind izbăviți de orice necaz și năpastă cu preaminunata Ta apărare, să fim îndreptățiți la strașnica judecată a Fiului Tău, Căruia Îi înălțăm slavă, cinste și închinăciune acum și pururea și în vecii vecilor.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut