Menu Home

Meditaţie înaintea Crucii Domnului

Noi trebuie să luăm parte la această sărbătoare rituală a Paștelui într-un sens evanghelic, nu literal; în mod perfect, nu imperfect; nu în formă temporară, ci veșnică. Să luăm drept capitală a noastră, nu lerusalimul pământesc, ci cetatea cerească; nu pe cea pe care acum o calcă oștirile, ci pe aceea care răsună de cântările îngerilor. Să nu sacrificăm viței și miei cu carne și copite, mai mult morți decât vii şi lipsiţi de inteligență, ci, mai curând, să-I oferim lui Dumnezeu o jertfă de laudă pe altarul ceresc, uniți cu corurile cereşti. Să trecem de prima catapeteasmă, să înaintăm până la a doua şi să ne îndreptăm privirea spre sfânta sfintelor. Aș spune chiar mai mult: să ne oferim pe noi înşine ca jertfă lui Dumnezeu, să-I oferim în toate zilele ființa noastră, cu toate acţiunile noastre. Să fim dispuși la orice pentru cauza Cuvântului; să imităm pătimirea Sa în pătimirile noastre, să cinstim sângele Său cu sângele nostru, să urcăm cu hotărâre pe crucea Sa. 

Dacă ești Simon din Cirene, ia crucea și urmează-l pe Hristos. 

Dacă eşti tâlharul și dacă vei fi atârnat pe cruce, adică dacă vei fi pedepsit, fă ca tâlharul căit şi recunoaște-L cu onestitate pe Dumnezeu. Dacă El a fost numărat printre răufăcători pentru tine şi pentru păcatul tău, devino şi tu drept prin El. Adoră-L pe cel care a fost răstignit din cauza ta. Dacă ești răstignit din cauza vinei tale, trage profit din păcatul tău. Cumpără mântuirea ta cu moartea, intră cu Iisus în rai și așa vei înţelege de ce bunuri te-ai lipsit. Contemplă acele frumuseți şi lasă ca murmurătorul, total necunoscător al planului lui Dumnezeu, să moară afară cu blestemul său.

Dacă ești Iosif din Arimateea, cere trupul de la cel care L-a răstignit, adică asumă acel trup şi însuşeşte-ţi astfel ispăşirea lumii.

Dacă ești Nicodim, adoratorul nocturn al lui Dumnezeu înmormântează trupul Său și unge-l cu miresmele rituale. 

Și dacă ești o Marie sau cealaltă Marie, sau Salomea, sau Ioana, varsă-ți lacrimile de dimineață; să fii tu cea dintâi care să vezi piatra dată la o parte, şi îi vei vedea, poate, pe îngeri sau chiar pe Însuși Iisus. (Sf Grigorie de Nazianz)

 

 

 

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut