Menu Home

Memoriul profesorilor de religie

Domnule Ministru,

 Având în vedere legislația care reglementează statutul religiei și al predării acestei discipline pe teritoriul României:

– Constituția României, Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, 
– Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
– Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învățământul preuniversitar și la organizarea învățământului teologic ortodox preuniversitar şi universitar, încheiat între Ministerul Educației Naționale (nr. 9217/29.05.2014), Patriarhia Română (nr. 5120/29.05.2014) și Secretariatul de Stat pentru Culte (nr. C-927/30.05.2014),
– Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.232/14.09.2015 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720/24.09.2015), 

 Vă supunem atenției un punct de vedere referitor la studierea Religiei, ca disciplină de învățământ, în noile planuri-cadru, cu norma de 1 oră pe săptămână, la toate filierele și formele de învățământ liceal și post liceal. 

Centrul de Cercetări Sociologice LARICS, în parteneriat cu Secretariatul de Stat pentru Culte și cu Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale (ISPRI) al Academiei Române a realizat, în perioada 30 noiembrie – 07 decembrie 2020, un sondaj de opinie numit ,,Barometrul vieții religioase din România” . Potrivit acestui studiu, 90,4% dintre repondenți au declarat că se consideră persoane religioase; 90,2% au declarat  că indiferent ce confesiune sau religie au, cred în Dumnezeu; 88,5% au declarat că religia nu împiedică în niciun fel apartenența României la UE și la spațiul euroatlantic. Un procent grăitor pentru demersul nostru, 95, 1% au declarat că educația religioasă în școli este necesară. (Conform https://larics.ro/wp-content/uploads/2020/12/Barometrul-vietii-religioase-LARICS-CCSL-16.12.2020.pdf).

Din experiența acumulată la catedră, constatăm o nevoie reală a adoscenților de consolidare a valorilor și a principiilor moral-religioase pentru a-și descoperi un sens/un scop al vieții, de dezvoltare a empatiei față de ceilalți, de acceptare a diferențelor religioase reducând riscul dezvoltării unor atitudini extremiste. Majoritatea profesorilor de religie organizează activități filantropice, de voluntariat, de ecologizare, de socializare, de comunicare interetnică și internațională, oferind tinerilor alternative ale petrecerii timpului liber. Reducerea numărului de ore de religie pe săptămână poate deveni un risc pentru educarea morală a tinerilor de astăzi.
Religia este o disciplină pentru care părinții își exprimă adeziunea  și la care participă peste 90% dintre elevi. Astfel că, o disciplină pentru care au optat în mod expres părinții și elevii, trebuie să rămână în planurile cadru, așa cum a fost și până acum, cu 1 oră pe săptămână, la toate filierele de învățământ. Practic prin modificarea numărului de ore li se restrânge/neagă un drept celor care au optat pentru studierea acestei discipline.
Fără a contesta importanța celorlalte discipline, avem rugămintea să acordați atenție asupra rolului formator al religiei în viața elevilor de a sprijini dezvoltarea spirituală, gândirea analitică și critică, de a sublinia importanța omului erudit, care, prin învățare și muncă, prin respectarea eforturilor dascălilor și al celor din jur, devine un cetățean onest și corect.
În consecință, vă solicităm menținerea normei de 1 oră pe săptămână la toate filierele și formele de învățământ liceal.

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut