Menu Home

Nunta cinstită și neîntinată este vas al harului Duhului Sfânt


Este voia lui Dumnezeu ca neamul omenesc să crească și să se înmulțească. Mijloacele prin care se lucrează acestea au fost create de Domnul, întru a Sa dumnezeiască măiestrie. Este taină dumnezeiască aceea că omul își lasă pe tatăl și pe mama sa și se unește cu femeia sa.
Dar a-și lăsa tată și mamă nu înseamnă a-și abandona tata și mama, ci înseamnă a deveni la rândul său părinte.
Atunci când copiii devin părinți, ei deja nu mai sunt doar copiii, ci ei devin și prietenii părinților lor. Atunci când fiii cei uniți prin sfânta taină a cununiei ajung să simtă la rândul lor durerile nașterii de fii, ei își respectă și mai mult părinții.
Legătura cununiei nu îi scutește pe oameni de respectul și ascultarea pe care o datorează în continuare părinților lor. Porunca dintru început a lui Dumnezeu de a-ți cinsti părinții trebuie respectată întru totul. Dar, potrivit ciclului firesc al vieții, omul își lasă pe tatăl și pe mama sa și devine părinte el însuși; el devine întemeietorul unui nou viitor în timp ce părinții lui pleacă, împlinindu-și chemarea lor în lume.
Totuși „lăsarea” părinților nu constă numai din aceasta. Prin o anume taină nepătrunsă, omul se lipește de femeia lui și se desprinde de părinții care i-au dat viață.
Sfântul Teodoret zice: „Hristos însuși L-a lăsat pe Tatăl Său Cel din ceruri și S-a lipit de Biserica Lui. „
Cununia este o taină mare și minunată, una dintre cele mai mari taine ale planului lui Dumnezeu. O nuntă cinstită și neîntinată este covârșită de sublim. O nuntă cinstită și neîntinată, întru frica de Dumnezeu, este vas al harului Duhului Sfânt. (Sf Nicolae Velimirovici)

Taina Sfintei Încununări a fost oferită în biserica parohială familiei de tineri enoriași Ștefan și Maria.

O, Stăpâne Doamne Duhule Sfinte, ajută celor cununați ca întru curățenie, frică și dragoste unul față de celălalt să se facă asemenea Bisericii lui Dumnezeu, întru Care Tu cu bucurie împărătești și călăuzești toate spre binele tuturor.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut