Menu Home

O muceniță și fecioară cu nume de bunătate

Așa cum ştiţi, o, ascultătorii mei, ceea ce ne-a adunat în acest loc este comemorarea anuală a unei sfinte martire. Este o martiră din vechime, ba chiar de la început, dacă e să considerăm lupta ei deosebită, dar este și o martiră actuală, căci pare să învingă şi astăzi, dacă e să considerăm minunile dumnezeieşti care o încoronează zilnic şi măresc strălucirea ei.

Ea este și fecioară, deoarece s-a născut din Cuvântul nemuritor al lui Dumnezeu (care a cunoscut moartea în trupul Său și pentru mine) şi Fiu nedespărţit al lui Dumnezeu, după cum afirmă loan Teologul: Celor care L-au primit le-a dat puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu (In 1,12).

Această femeie fecioară, așadar, care v-a invitat la banchetul nostru religios, este femeia logodită cu un singur bărbat, cu Hristos, pentru a folosi cuvintele apostolului Pavel despre unirea conjugală.

Această fecioară, având lumina cunoașterii, își înfrumuseța și îşi împurpura buzele, obrajii şi limba cu culoarea sângelui Mielului adevărat şi dumnezeiesc; ba mai mult, cu atenţia continuă a minții ei, medita și contempla fără încetare moartea Mirelui ei iubit, ca și cum și-ar fi vărsat atunci sângele. Astfel, haina cu care a fost îmbrăcată prin martiriul ei nu numai că poartă semnul de neşters al sângelui lui Hristos, a cărui culoare purpurie a impregnat-o în profunzime, ci vrea să transmită generaţiilor viitoare, cu un farmec deosebit, comorile elocvenţei sale feciorelnice, printr-un izvor nesecat de cuvinte. Agata, așadar, care ne-a fost dăruită de Dumnezeu, izvorul Însuși al bunătăţii, este cu adevărat bună, deoarece, aparţinându-i lui Dumnezeu, şade alături de Mirele ei pentru a ne face părtași la acel bine a cărui valoare și semnificație le poartă numele ei.

Căci ce este mai binefăcător decât binele suprem? Și cine ar putea găsi ceva mai vrednic de celebrat cu cântece de laudă decât Agata?

Agata, al cărei nume înseamnă bunătate, corespunde pe deplin realității. Agata, care, prin faptele sale mărețe, se distinge prin numele său bun și, în acelaşi nume, ne arată faptele sale glorioase. Agata, care, prin numele el, îi invită pe toţi să vină la ea și, prin exemplul ei, îi învaţă pe toți să alerge, fără încetare, spre adevăratul bine, care este numai Dumnezeu. (Metodiu de Sicilia)

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut