Menu Home

Ora de religie: lucrările proprii Duhului Sfânt

„Si dacă te gândești la creaţie, (vei vedea atunci) că puterile cerurilor (îngerii) de Duhul au fost întărite; prin întărire se înțelege statornicia în practicarea binelui. Prin urmare, intimitatea cu Dumnezeu, indiferența față de rău și rămânerea în permanență în fericire (s-au dat) puterilor îngereșşti de către Duhul. Avea să vină Hristos, Duhul I-a luat-o înainte. Are loc Întruparea, Duhul este nedespărțit. S-au săvârșit minuni, (s-au acordat) harismele vindecărilor, (toate s-au făcut) prin Duhul Sfânt. Demonii au fost alungaţi în (numele) Duhului lui Dumnezeu. Când diavolul a fost certat, Duhul era de față. Izbăvirea de păcate (s-a făcut) prin harul Duhului. Căci v-aţi spălat și v-aţi sfințit în numele Domnului nostru Iisus Hristos și în Duhul Sfânt (1 Corinteni 6, 11). Apropierea de Dumnezeu (s-a făcut) prin Duhul, căci: a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre care striga: Avva, (adică Tată) (Galateni 4, 6). Înviere din morţi (se va săvârşi) prin lucrarea Duhului. Căci, (zice Psalmistul), vei trimite Duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi fața pământului (Psalmii 13, 30). Dacă înţelege cineva zidirea ca pe o reinsuflețire a celor ce s-au descompus, oare nu este mare lucrarea Duhului, Care se îngrijește de viaţa noastră de după înviere şi adaptează sufletele noastre la acea viaţă spirituală?”. (Sf. Vasile cel Mare)

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut