Menu Home

Postul Crăciunului. Ziua a paisprezecea

 

Pustnicește mai înainte pregătindu-te în munte, taberele vrăjmașilor celor netrupești cu toată arma Crucii le-ai pierdut, întru tot fericite. Și iarăși spre chinuire bărbătește te-ai îmbrăcat, ucigând pe Copronim cu sabia credinței. Și pentru amândouă te-ai încununat de la Dumnezeu, Preacuvioase Mucenice Ștefan, pururea pomenite.

Marți, 28 noiembrie 2023, în biserica parohială s-a cântat Canonul Sfântului Ștefan cel Nou ce a pătimit pentru apărarea sfintelor icoane.

Așa cum odinioară Anna, maica lui Samuel, s-a rugat lui Dumnezeu ca să îi dăruiască fiu, așa s-a rugat și Ana, maica acestui Sfânt Ștefan pe care îl prăznuim astăzi. Rugându-se îndelung cu credință și din zdrobirea inimii înaintea icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu din Biserica din Vlaherne, pe Ana a cuprins-o un somn ușor.

Atunci ea a văzut pe Maica lui Dumnezeu cu chip strălucitor ca soarele și a auzit un glas care a ieșit din icoană: „Femeie, mergi în pace. După rugăciunea ta, iată ai în pântece fiu. „

Cu adevărat Ana a zămislit și a dat naștere unui fiu, care avea să fie Sfântul Ștefan cel nou.

La vârsta de șaisprezece ani tânărul Ștefan s-a îmbrăcat în îngerescul chip la Muntele Avxentie de lângă Constantinopol, de către Avva Ioan care l-a învățat întru toată rânduiala și înțelepciunea nevoințelor călugărești.

Săvârșindu-se Avva Ioan către Domnul, Sfântul Ștefan a rămas în munte, continuându-și viața lui de rugăciune neîncetată și de nevoințe aspre, pe care și le sporea mereu. Sfințenia vieții lui a atras la dânsul mulțime de ucenici.

La vremea în care împăratul Constantin Copronimul a pornit prigoana împotriva cinstirii Sfintelor icoane mai sălbatic decât o făcuse necuratul lui tată, Leon isaurul, Sfântul Ștefan s-a arătat apărător cu râvnă de foc al sfintei cinstiri a icoanelor.

Dementul împărat a crezut cu plăcere murdarele calomnii pe care ticăloșii din anturajul său i le-au strecurat la ureche și a uneltit personal distrugerea și înlăturarea acestui bărbat sfânt.

Sfântul Ștefan a fost surghiunit în insula Proconnesus, apoi adus la Constantinopol, legat în lanțuri și aruncat în temniță. Acolo l-au întâmpinat trei sute și patruzeci de monahi și ei legați și închiși pentru cinstirea Sfintelor icoane, adunați de prin toate ținuturile. Acești sfinți legați în lanțuri și închiși au petrecut în temniță ca și în mânăstire, rugându-se întocmai după toată rânduiala mânăstirească.

Ticălosul împărat l-a osândit pe Sfântul Ștefan la moarte. Sfântul și-a văzut felul ieșirii sale cu patruzeci de zile mai înainte și a cerut iertare fraților.

Slugile necuratului împărat l-au apucat pe Sfântul și bătându-l și scuipându-l, l-au târât pe străzile Constantinopolului, poruncind gloatei fidele împăratului să îl bată cu pietre căci acesta este „dușmanul împăratului. „

Un eretic l-a lovit pe Sfânt cu un lemn, astfel omorându-l. Așa cum înainte vreme Sfântul întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan a fost omorât de către iudeii cei de un sânge cu el, așa acest Sfânt Ștefan a fost omorât de ereticii luptători contra Sfintelor icoane, care își ziceau creștini ortodocși.

Acest slăvit oștean al lui Hristos a luat mucenicia la anul 767, în vârstă fiind de cincizeci și trei de ani. El s-a încununat de către Domnul Hristos cu cununa nepieritoare a veșnicei slave.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut