Menu Home

Postul Crăciunului. Ziua a patra

În prima sâmbătă din post, la biserica parohială s-au citit Ceasurile și s-a slujit Sfânta Liturghie continuată cu Parastas pentru creștinii răposați.

Credincioșii au ascultat apoi un îndemn al Sfântului Efrem Sirul privitor la faptele filantropice.

Să ne sârguim noi înainte, până nu se întunecă, mai înainte până nu se risipește târgul. Să nu ne câștigam noua prieteni din mamona al nedreptății. Să câștigam dintre săraci mulți martori. De la dânșii să cumpăram untdelemn și să-l trimitem înainte. Că ei: văduvele, sărmanii, neputincioșii, ciungii, șchiopii, orbii, leproșii și toți săracii, care stau la ușile bisericilor, sunt cei ce vând untdelemn candelelor. Pe aceștia să-i căutam și să-i îngrijim, că ei împacă pe Dreptul Judecătorul cu noi. Pe cei ce vin la noi, să nu-i întoarcem deșerți înapoi, ci cu fata vesela să-i întâmpinam, iar celor ce nu pot să vina, noi să le trimitem milostenie. Aceasta este mai mare și decât cea dintâi porunca. Fiecare să cerceteze în biserici, daca nu cumva este vreun sărac, sau vreun străin, și, aflându-l să se sârguiască a-l lua în casa să și să-l odihnească, pentru că, împreună cu săracul, intra și Hristos în casa, Cel ce pentru noi s-a făcut sărac, că prin jertfa aceasta primim milostivirea lui Dumnezeu. Și, daca cel ce primește un proroc, plata de proroc ia, oare cel ce pe Iisus Hristos Însuși Îl primește, ce fel de plata vă lua? Cu adevărat că pe cea scrisa: „Cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit” (I.Cor.,2,9). Cel ce aduce pe sărac în casa să, aduce și pe Hristos, Care a zis: „Fericiți cei milostivi”. Cel ce miluiește pe sărac împrumută pe Dumnezeu, Cel ce a zis: „Întrucât ați făcut aceasta unuia din acești prea mici, Mie mi-ați făcut”. Cel ce pe străin primește sub acoperământul sau, primește pe Hristos, Cel ce a zis: „Iar Fiul lui Dumnezeu n-are unde să-și plece capul”.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut