Menu Home

Taina cea din veci ascunsă

Mai înainte de întruparea Domnului Iisus Hristos, se părea că doar iudeii sunt aproape de Dumnezeu și că păgânii sunt pentru totdeauna departe de El.

În realitate însă și iudeii și păgânii erau deopotrivă străini de Dumnezeu și de adevărata închinare față de El. Astfel, venind [Domnul Hristos pe pământ], a binevestit pace, vouă celor de departe și pace celor de aproape (Efeseni 2:17) iar prin aceasta, i-a adus și pe iudei și pe păgâni la apropierea către Tatăl, într-un Duh (Efeseni 2:18).

În cadrul noii zidiri a omului celui nou, adică a Bisericii lui Dumnezeu pe pământ, Duhul este unul și oricine intră în Biserica lui Dumnezeu primește pe Duhul, astfel încât oricât de mulți noi membri s-ar adăuga la Sfânta Biserică, ei cu toții se împărtășesc de Același și Unul Duh Sfânt al lui Dumnezeu și indiferent cât de multe națiuni, popoare sau rase se adaugă Bisericii lui Dumnezeu, Duhul de ele astfel primit nu Se schimbă, ci rămâne de-a pururi Același, Unul, Sfânt și Neschimbat. De aceea nu sunt cei dintre neamuri străini și locuitori vremelnici în Biserică, ci sunt împreună cetățeni cu sfinții și casnici ai lui Dumnezeu, ca și toți ceilalți membri ai Sfintei Biserici.

Căci Biserica se întemeiază pe sfințenie, iar piatra ei unghiulară este Sfântul sfinților și Cel mai presus de toți sfinții, și prin urmare potrivit dumnezeiescului plan, toți membrii s-ar cuveni să fie sfinți.

Sfinți se și numesc toți cei care, mai înainte de întruparea lui Hristos, L-au așteptat pe El și au nădăjduit în El, și toți cei care, după sfântă întruparea Lui, L-au recunoscut pe El ca Dumnezeu, Fiu al lui Dumnezeu, Mântuitor, Răscumpărător, învietor din morți și Judecător.

Păcatul alienează și înstrăinează pe om de Dumnezeu, dar prin Domnul Hristos Iisus alienarea și despărțirea de Dumnezeu se desființează și toți credincioșii, fie ei iudei sau păgâni, se fac casnici ai casei lui Dumnezeu, de către Domnul Iisus Hristos și prin El.

O, fraților, Domnul Iisus Hristos ne-a dăruit nouă ceva mai scump și mai măreț decât însăși viața: El ne-a dăruit pacea și prietenia cu Dumnezeu, iar această pace sfântă este mai mare și mai neprețuită decât orice viață, oricât de bogată, dar petrecută în înstrăinare față de Dumnezeu.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut