Menu Home

Faptele de laudă ale creștinilor, nu doar în vremea postului

Lauda creștinilor este porunca lui Dumnezeu.

Lauda creștinilor este Învățătura Apostolilor și a Proorocilor.

Lauda creștinilor este smerită cugetare, sărăcia cea duhovnicească și ascultarea.

Lauda creștinilor este cântarea cu psalmi cu umilință.

Lauda creștinilor este pocăință cu lacrimi, lauda creștinilor este blândețea cea cu liniște și slujirea către toți.

Lauda creștinilor este a spăla picioarele fraților.

Lauda creștinilor este a zice către prietenul său: „Iartă-mă, că am greșit ție”.

Lauda creștinilor este primirea străinilor și milostivirea.

Lauda și mântuirea creștinilor este că, totdeauna, la masa lor, săracii și sărmanii și străinii să mănânce împreună cu ei, ca din casa lor Hristos niciodată nu va lipsi.

Lauda creștinilor este ca să nu apună soarele asupra mâniei lor, nici să doarmă având ceva asupra cuiva.

Lauda creștinilor și cununa este a răbda necazuri și a nu se mânia; unul ca acesta se află prieten cu Cel ce a zis: „Întristarea voastră se va preface în bucurie” (Ioan 16, 20).

Lauda creștinilor este a cerceta pe cei din temniță, pe cei ce sunt în peșteri, pe munți și prin crăpăturile pământului, ca niște ucenici adevărați ai Celui ce a zis: „În temniță am fost și ați venit la Mine”.

Lauda creștinilor este a pomeni de-a pururi pe Dumnezeu și ziua cea mare a Judecății.

Că acestea văzând, Domnul va zice: „Iată, cu adevărat, creștin, întru care nu este vicleșug”.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut