Menu Home

Postul Crăciunului. Ziua a unsprezecea

De la Dumnezeu înţelepciune a luat din pruncie Mucenița, şi înţelepciunea cea dinafară toată, bine a învăţat. Cunoscând dintru aceasta mişcarea şi facerea stihiilor cu amănuntul, şi pe Cela ce a făcut acestea din început cu cuvântul, mulţumire Lui noaptea şi ziua a adus, idolii surpând, şi pe cei ce slujeau lor fără pricepere, mintea ritorilor defăimând.

În a doua sâmbătă din post, la biserica parohială s-a citit Acatistul Sfintei Ecaterina și s-a slujit Sfânta Liturghie, continuată cu Parastas pentru creștinii răposați.

Aceasta a trăit pe vremea lui Maximian, în anii trei sute patru, trăgându-se din cetatea Alexandriei, fiica oarecăruia principe ce se numea Consta. Foarte frumoasă la trup, cu vârsta de optsprezece ani fiind. Aceasta a învăţat desăvârşit toată învăţătura şi ştiinţa elină, şi romană sau latinească adică a elinului Homer şi a lui Virgiliu preamăritul poet al latinilor, a lui Asclipie, a lui Hippocrat şi a lui Gallin doctorii, a lui Aristotel şi a lui Platon, a lui Filistion şi a lui Eusebiu, filozofii. Şi învăţătura lui Ianni şi a lui Iamvri mari Magi. A lui Dionisie şi a Sibilei. Aceasta a învăţat încă şi tot meşteşugul retoricesc cât s-a aflat de către oameni. Deci nu numai acestea, ci şi multe alte limbi şi dialecte a multor neamuri cunoştea. Nu numai cei ce au văzut-o o admirau, ci şi acei cari nu mai auzise de renumele şi înţelepciunea ei. Deci în anii împăratului Maximian şi a lui Maxenție fiului său, a fost prinsă pentru mărturisirea lui Hristos, şi s-a cercetat cu multe feluri de munci. Iar cu înţelepciunea sa şi cu buna-grăire, a înduplecat pe o sută şi cincizeci de ritori ca să creadă în Hristos, împreună şi cu alţi mulţi elini. Cu care împreună i s-a tăiat capul fericitei, şi a luat cununa mărturisirii.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut