Menu Home

Prăznuirea cu dragoste a Sfântului Dimitrie, mucenicul

 Împăratului veacurilor bine plăcând, de către tot sfatul împăratului celui fărădelege te-ai ferit, mărite și celor ciopliți n-ai jertfit. Pentru aceasta, jertfă pe tine însuți te-ai adus Cuvântului, Celui Ce S-a jertfit, prea tare pătimind. Pentru aceasta și cu sulița în coastă fiind împuns, tămăduiești patimile celor ce vin la tine cu credință, purtătorule de lupte, Mare Mucenice Dimitrie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 În seara zilei de 25 octombrie 2021, la ora Vecerniei, prima laudă a zilei liturgice următoare, când se face pomenirea Marelui Mucenic Dimitrie, imnele liturgice și lecturile din Vechiul Testament au evidențiat încadrarea Sfântului Dimitrie în tipologia „omului lui Dumnezeu” și plata ostenelilor pentru Dumnezeu:

1 Sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele.

2 În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire.

3 Și plecarea lor dintre noi, un prăpăd, dar ei sunt în pace.

4 Chiar dacă, în fața oamenilor, ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire.

5 Și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de El.

6 Ca pe aur în topitoare, așa i-a lămurit, și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit.

7 Străluci-vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi.

8 Judeca-vor neamurile și stăpâni vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei, în veci.

9 Ei vor înțelege adevărul, ca unii care și-au pus încrederea în Domnul; cei credincioși vor petrece cu El în iubire, căci harul și îndurarea sunt partea aleșilor Lui. (Înțelepciunea lui Solomon, cap 3)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut