Menu Home

Prima duminică din Triod. Accentul Evangheliei

Tema primei duminici se concentrează pe pilda Vameşului şi Fariseului (Lc 18, 10-14). Aceasta vine ca o atenţionare în ajunul Marelui Post: postiţi, bineînțeles, însă postul vostru să fie unul adevărat şi nu un spectacol!

Relatarea lui Iisus nu trebuie interpretată ca pe o acuzaţie a tagmei fariseilor, nici ca o pledoarie pentru vameşi. lisus nu a fost părtinitor faţă de niciunul dintre ei şi nici nu s-a împotrivit învăţăturii fariseilor şi rabinilor: „Deci toate câte vă vor zice vouă, faceţi-le şi păziţi-le; dar după faptele lor nu faceţi, că ei zic, dar nu fac” (Mt 23, 3). Supărarea Lui era împotriva implicării poporului într-o cazuistică nefolositoare şi împotriva duşmăniei neobosite a celor care Îl urmăreau la fiecare pas pe care Îl făcea împreună cu ucenicii Lui. El şi-a spus supărarea odată pentru totdeauna în „Vaiurile” consemnate de evanghelşti (M 23, 13-33; cf. Lc 11, 46). Cei care Îl defăimau pe Iisus, când I-au reproşat însoţirea cu vameşii şi cu păcătoşii (Mt 9, 11; Mc 2, 16; Lc 5, 30), au încercat, în mod evident, să profite de pe urma urii instinctive a poporului faţă de colectorii de taxe corupţi şi micii oficiali guvernamentali întotdeauna gata să ia mită. Nici faptul că Sf. Matei a aparţinut acelei tagme şi nici schiţa pitorească a convertirii lui Zaheu (Lc 19, 1-9) făcută de Sfântul Luca nu ne-ar îndreptăţi sub nicio formă să-i absolvim pe toţi vameşii şi să-l condamnăm pe toţi fariseii. Însă accentul pe care cade parabola este limpede şi, cu siguranţă, a lovit la ţintă: postul este, în sine, o disciplină binevenită şi nu ar trebui să se transforme într-un formă de atragere a atenţiei, cu atât mai mult dacă i se adaugă şi disprețul faţă de alţii. Tocmai acesta a fost păcatul fariseului nostru, când s-a lăudat că este „mai altfel”. (G. Barrois)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut