Menu Home

Primirea lui Hristos prin Sfânta Împărtășanie

„În Dumnezeiasca Liturghie şi în celelalte Taine, Dumnezeu a dăruit Bisericii Ortodoxe atât de mult că nici o minte omenească nu poate prețui mărimea acestor daruri: darul celei de-a doua naşteri, al înfierii, al înnoirii, dreptul la viaţa veşnică, intrarea în cer, împreună-vieţuirea cu îngerii şi cu toți sfinții şi veşnica împăcare cu Tatăl Cel Ceresc şi părtăşia la sfințenia şi bunătatea Lui. Oare prețuiţi voi, creştini dreptslăvitori, acest dar Dumnezeiesc, oare vă străduiți să trăiţi în chip vrednic de chemarea creştină, în curăţie şi sfinţenie şi întru toată virtutea? Înfricoşătorul Sânge al lui Dumnezeu, adus ca jertfă la Liturghie, mijloceşte pentru noi în fiecare zi. Şi ce minunată împărtăşire este Liturghia, împărtăşire cu Dumnezeu, cu Capul Bisericii, cu toți sfinții adormiţi şi vii!”

(Sf. loan de Kronstadi)

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut