Menu Home

Prorocul Zaharia despre taina mânzului asinei

Prorocul Zaharia, prorocind despre intrarea lui Hristos în Ierusalim, a grăit așa: „Saltă de bucurie fiica Sionului! Strigă de veselie fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine! El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un asin, pe asin tânăr, pe mânzul asinei“ (Zaharia 9, 9). Dar ce înseamnă asinul tânăr despre care a vorbit proorocul, iar Domnul, șezând pe el, a împlinit proorocia? Mânzul asinei, ca un tânăr asin, este sălbatic și neîmblânzit, iar ca asin este socotit necurat, căci nu era primit între animalele care se aduceau lui Dumnezeu, după Lege. Necurate erau toate neamurile pământului pentru necredința lor și sălbatice și neînvățate, pentru că erau lipsite de legile lui Dumnezeu. Șederea lui Iisus Hristos pe mânzul asinei, însemna supunerea neamurilor către Dânsul. Apostolii, aducând la Iisus mânzul asinei, și-au aruncat hainele lor pe el și au pus pe Iisus deasupra, însemnând prin aceasta că apostolii, întinzând propovăduirea Evangheliei la celelalte neamuri, le-au adus și le-au supus lui Hristos, Care le-a umplut de harurile Lui cele dumnezeiești.

„Acestea nu le-au înțeles ucenicii Lui, la început, dar când s-a preamărit Iisus, atunci și-au adus aminte și și-au dat seama, că acestea erau scrise pentru El și acestea I le-au făcut Lui“ (Ioan 12, 16).

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut