Menu Home

Răsplata constructorilor de Biserici

În timpul venirii Mântuitorului nostru a apărut un templu divin cu mult mai măreţ, mai strălucitor şi mai nobil decât cel vechi. Cu cât este mai preţioasă religia lui Hristos şi a Evangheliei faţă de cultul legii vechi şi cu cât este mai preţios adevărul comparat cu umbra sa, cu atât este mai nobil templul nou faţă de cel vechi.
Cred că se poate adăuga şi altceva. Templul era unic, cel din Ierusalim, şi numai poporul lui Israel oferea jertfe în el. Dar după ce Unul-Născut s-a făcut asemenea nouă, deşi era Dumnezeu și Domn şi S-a arătat nouă. (Ps 117, 27), aşa cum spune Scriptura, întreaga lume s-a umplut de edificii sacre şi de nenumăraţi adoratori care îl cinstesc pe Dumnezeul universului cu jertfe şi miresme spirituale. Eu cred că aceasta este ceea ce Maleahi a profeţit din partea lui Dumnezeu: Mare este numele Meu printre neamuri şi în orice parte se aduc jertfe de tămâie pentru numele Meu şi prinoase curate, căci mare este numele Meu între neamuri”, zice Domnul Savaot (Mal 1, 11).
De aici rezultă că slava ultimului templu, adică a Bisericii, va fi mai mare. Celor care lucrează cu zel şi trudă la edificarea sa, Dumnezeu li-L va da ca dar şi cadou ceresc pe Hristos, care este pacea tuturor. Că prin El avem şi unii şi alţii apropierea către Tatăl, într-un Duh (Ef 2,18). Acest lucru îl declară chiar El atunci când spune: „Slava acestui templu de pe urmă va fi mai mare decât a celui dintâi”, zice Domnul Savaot, „şi în locul acesta voi sălăşlui pacea”, zice Domnul Savaot (Ag 2,9). El adaugă: Pacea mea v-o dau vouă (In 14, 27). Sfântul Pavel învaţă ce avantaj le oferă aceasta celor care îl iubesc: Şi pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte orice minte, să păzească inimile voastre şi cugetele voastre, întru Hristos Iisus (Fil 4, 7). Şi înţeleptul Isaia se ruga în termeni asemănători: Doamne, revarsă pacea peste noi, căci toate lucrurile noastre, pentru noi le-ai făcut (Is 26,12). Celor care au fost făcuţi vrednici odată de pacea lui Hristos le este uşor să-şi salveze sufle­tul şi să îndrepte voinţa să facă bine ceea ce cere virtutea.
De aceea, tuturor celor care colaborează la constru­irea noului templu le promite pacea. Aşadar, cei care se străduiesc să edifice Biserica sau sunt puşi în fruntea familiei lui Dumnezeu (Ef 2, 22) ca mistagogi, adică interpreţi ai tainelor sfinte, sunt siguri că dobândesc mântuirea. Dar sunt siguri de mântuire şi cei care se îngrijesc de binele propriului suflet, bând băutură duhovnicească (1Cor 10, 4) prin care voi împreună sunteţi zidiţi, spre a fi locaş al lui Dumnezeu în Duh.(Ef 2,22). (Sf Chiril al Ierusalimului)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut