Menu Home

Responsabilitatea formării morale a copiilor

 Luaţi aminte, voi, cu dinadinsul, la cele ce s-au zis, ca să daţi învăţătura copiilor voştri, din tânără vârstă. Că zice înţeleptul: „Cela ce iubeşte pe fiul său, varga să nu o cruţe, ci îl pedepseşte pe el din tinereţe, ca, la bătrâneţile lui, să aibă odihnă.” Iar de nu-l vei pedepsi pe el din tinereţe, apoi, îndărătnicindu-se, nu se va supune ţie. Că se zice, la întâia Carte a împăraţilor aşa: „A fost în Ierusalim un oarecare preot, anume Eli, smerit şi blând, plăcut lui Dumnezeu, la tot lucrul bun. Şi acesta avea doi fii şi văzându-i pe ei că umblă rău, nu-i certa, nici nu-i oprea, nici nu-i învăţa să se teamă de Dumnezeu, şi nu-i pedepsea cu toiagul, ci îi lăsa pe ei în voia lor, iar ei, în nebunie şi nepedepsire fiind, făceau toate răutăţile. Deci, a zis Dumnezeu, lui Eli, tatăl lor: „De vreme ce nu ai învăţat pe fii tăi, vor muri ei de sabie. Şi tu însuţi şi toată casa ta va pieri acum, pentru fiii tăi, pentru că nu i-ai învăţat pe ei să se teamă de Dumnezeu.” Că, măcar că a fost mulţi ani preot în Israil şi după plăcerea lui Dumnezeu a vieţuit, însă, de vreme ce de fiii săi, nu s-a îngrijit, pentru aceea rău a pierit. Auzit-aţi, oare, fraţilor, cum a făcut Dumnezeu lui Eli în Legea Veche? Dar ce vom pătimi noi, cei ce suntem în Legea Nouă, dacă nu vom învăţa pe fiii noştri, spre bine? Pentru aceasta şi Sfântul Ioan Gură de Aur zice: „Cel ce nu-şi învaţă pe fiii săi, să fie înţelepţi, acela, mai amar decât tâlharii, se va osândi, că tâlharul omoară trupul, iar acela, sufletul.” Însă, voi, fraţilor şi fiilor iubiţi, învăţaţi pe fii voştri din tinereţe, la toată legea lui Dumnezeu şi la obiceiul cel bun ca, primind frica Domnului, să nu vă întristeze pe voi la bătrâneţile voastre. Iar, de nu te-ar asculta fiii răi, apoi să nu cruţi varga ta. Fraţilor, învăţaţi pe fiii voştri să se teamă de Dumnezeu şi să părăsească obieceiurile cele rele, ca să nu pieriţi rău. Şi voi, preoţii, învăţaţi pe fiii voştri, cei duhovniceşti, legându-i prin canoane. Că, dacă voi nu-i veţi lega aici, apoi, vă aşteaptă pe voi legăturile cele nedezlegate. Iar, pe copiii voştri să-i învăţaţi, pedepsindu-i nu numai prin cuvânt, ci şi cu toiagul, ca, acum, să nu pătimiţi ruşine de la oameni, pentru dânşii, iar în veacul ce va să fie, osândă, dimpreună cu dânşii. Dar aceasta nu numai preoţilor se cade, ci şi tuturor creştinilor, că, adică, să-şi înveţe pe fiii lor spre bine.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut