Menu Home

Rugăciunea, a 27-a treaptă a dumnezeiescului urcuș

Una este înfăţişarea celor ce se roagă, dar în acelaşi timp, felurită şi deosebită.

Unii se înfăţişează ca unui Prieten şi Stăpân, aducându-I laudă şi cererea pentru alţii şi nu pentru ei.

Alţii vin să ceară bogăţie şi slavă şi îndrăzneală mai multă.

Alţii, să se roage să fie desăvârşit izbăviţi de duşmanii lor.

Unii cer să capete o oarecare dregătorie.

Alţii, desăvârşita scăpare de vreo datorie.

Alţii, eliberarea din închisoare.

Alţii, iertarea de niscai vinovăţii.

 

Nu refuza, când ţi se cere să te rogi pentru un suflet, chiar dacă n-ai dobândit rugăciunea. Căci credinţa celui ce o cerea pe aceasta a mântuit de multe ori pe cel ce se roagă cu zdrobire de inimă. Nu te înălţa dacă te-ai rugat pentru altul şi ai fost ascultat. Căci credinţa lui a lucrat şi a izbutit. (Sf Ioan Scărarul)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut