Menu Home

Rugăciuni stăruitoare pentru păsări, pentru vietăţi, pentru hrana oamenilor şi a dobitoacelor

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, în toate bisericile Bărăganului se fac rugăciuni pentru ploi.

De aceea în ziua de pomenire a Sfântului Ilie, 20 iulie, s-a citit în biserica parohială rânduiala Slujbei la vreme de secetă iar spre final s-au citit, în genunchi, 7 rugăciuni de pocăință și de invocare a milei dumnezeiești asupra ogoarelor „pentru păsări, pentru vietăţi şi pentru hrana oamenilor şi a dobitoacelor”, luând martor al pocăinței noastre sincere și ajutător ceresc al rugăciunilor poporului credincios pe Sfântul Ilie.

Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai ascultat pe Ilie Tesviteanul pentru râvna cea către Tine, şi ploii ce se trimitea pământului la timp i-ai poruncit să se oprească; apoi iarăşi prin rugăciunea lui ai dăruit ploaie aducătoare de roadă; Însuţi Stăpâne a toate, fiind plecat de singură îndurarea Ta, trimite ploaie liniştită moştenirii Tale, şi trecând cu vederea toate greşalele noastre, trimite ploile Tale peste locurile cele lipsite şi care au trebuinţă. Veseleşte faţa pământului pentru săracii poporului Tău şi pentru prunci, pentru dobitoace şi pentru toate celelalte, că de la Tine aşteaptă să le dai hrană la bună vreme. Că Tu eşti Dumnezeul nostru, Dumnezeu Care miluieşti şi mântuieşti, şi Ție slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut