Menu Home

Panegiricul Sfintei Ana, mama Maicii Domnului

Pentru că trebuia ca Fecioara Născătoare de Dum­nezeu să se nască din Ana, natura nu a îndrăznit să preceadă germenul harului; dar a rămas fără rodul lui, pentru ca harul să producă rodul său. De fapt, trebuia să se nască acea întâi-născută din care se va naște Întâ­iul-Născut din toată creația în care sunt toate (Col 1,17).
O, cuplu fericit, Ioachim și Ana! Vouă vă este datoare orice creatură, pentru că prin voi creatura a oferit Crea­torului darul cel mai plăcut, adică acea mamă curată, care era singura vrednică de Creator.
Bucură-te, Ana, tu, care nu ai născut, tresaltă în strigăt de laudă și de bucurie, pentru cea care nu a simțit durerile nașterii (Is 54,1). Tresaltă de bucurie, Ioachime, pentru că din fiica ta un Prunc s-a născut pentru noi, un Fiu ni s-a dat și numele Lui va fi Înger al marelui sfat, Înger al mân­tuirii pentru toată lumea, Dumnezeu puternic (Is 9,6). Acest prunc este Dumnezeu.
O, Ioachim și Ana, cuplu fericit, cu adevărat fără pată! După rodul sânului vostru sunteți cunoscuți, așa cum a spus Domnul odată: După roadele lor îi veți cunoaște (Mt 7,16). Voi v-ați rânduit  viața voastră într-un mod plăcut lui Dumnezeu și vrednic de cea care s-a născut din voi. În conviețuirea voastră curată și sfântă, ați dat viață acelei perle de feciorie care a fost fecioară înainte de a naște, fecioară în timpul nașterii și fecioară după ce a născut. Vorbesc despre aceea care singura trebuia să păstreze mereu fecioria minții, și a sufletului, și a trupului.
O, Ioachim și Ana, cuplu preacurat! Păstrând castitatea stabilită de legea naturală, ați dobândit, prin puterea divină, ceea ce depășește natura: ați dăruit-o lumii pe Mama lui Dumnezeu, care nu a cunoscut bărbat. Ducând o viață pioasă și sfântă în condiția umană, voi ați dat naștere unei copile care este mai mare decât îngerii, iar acum este regină a îngerilor.
O, Fecioară preafrumoasă și preadulce! O, fiică a lui Adam și Mamă a lui Dumnezeu! Fericit sânul care ți-a dat viață! Fericite brațele care te-au îmbrățișat și buzele care ți-au dat sărutări curate, buzele părinților tăi, așa încât tu să păstrezi în toate fecioria! Înălțați către Dumnezeu strigăte de bucurie, toți locuitorii pămân­tului! Lăudați, into­nați imnuri și tresăltați de bucurie! (Ps 97,4). Ridi­cați-vă glasul, strigați, nu vă temeți. (Sf Ioan Damaschin)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut