Menu Home

Sângele lor adapă vlăstarul libertății noastre

În zua de joi, 2 iume 2022, la ora 12.00, clopotele bisericilor ortodoxe din Patriarhia Română s-au tras în semn de veşnică pomenire, de preţuire şi recunoştinţă pentru eroii care s-au jertfit pentru popor, credință şi țară.

Pomenirea eroilor români la praznicul Înălțării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920 şi consfinţită ulterior prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 şi 2001, când această zi a fost proclamată Sărbătoare Naţională Bisericească.

Prin legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălțării Domnului lisus Hristos, a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român.

Reamintim că la fiecare Sfântă Liturghie săvârşită în bisericile ortodoxe sunt pomeniţi eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori, pentru apărarea patriei şi a credinței ortodoxe strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român.

Prin credinţa, curajul și jertfa lor, eroii români au contribuit la consolidarea conștiinței și demnității naționale, afirmate concret prin dobândirea independenţei, realizarea unității statului și apărarea constantă a libertății în istoria poporului nostru.

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut