Menu Home

Sfântul angajament al noilor consilieri parohiali

JUR înaintea Sfintei Treimi: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Sfântul Duh, şi pe conştiinţa mea, că voi îndeplini obligaţiile mele de CONSILIER PAROHIAL cu cea mai înaltă responsabilitate, respectând Statutul şi Regulamentele bisericești ale Patriarhiei Române, valabile şi în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor”.

Duminică, 23 ianuarie 2022, s-a constituit Consiliul Parohial, alcătuit din credincioşi dinamici şi cu conştiinţă misionară din toate categoriile socio-profesionale şi de vârstă. Aceștia și-au luat un sfânt angajament să contribuie cu toată puterea și credința la misiunea Bisericii.

Potrivit Statutului de Organizare și Funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, Consiliul parohial exercită toate atribuțiile Adunării parohiale, când aceasta nu este întrunitã, precum și următoarele atribuții:

a) desemnează dintre membrii Adunării parohiale un delegat pentru alegerea membrilor mireni ai Adunării eparhiale din circumscripția respectivă;

b) întocmește bugetul parohial și urmărește modul de chivernisire al acestuia;

c) întocmește raportul privind contul de execuție și bilanțul financiar-contabil al parohiei;

d) elaborează raportul anual privind activitatea Consiliului parohial, pe care îl prezintă spre aprobare Adunării parohiale;

e) desemnează 2 cenzori pentru controlul financiar al Comitetului parohial;

f) primește și verifică justificarea financiară anuală a gestiunii Comitetului parohial;

g) aprobă propunerile preotului paroh privind înzestrarea bisericii cu veșminte, icoane, obiecte și cărți de cult, cele necesare pentru serviciul religios și a instituțiilor parohiale (culturale, sociale, fundaționale), precum și alocarea fondurilor corespunzătoare;

h) veghează ca aprovizionarea pangarului parohiei cu lumânări, calendare, obiecte și cărți de cult, precum și tipărituri de zidire duhovniceascã, să se facă numai de la Centrul eparhial, pentru susținerea activităților misionare ale eparhiei respective.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut