Menu Home

Sfântul Maxim Mărturisitorul. Scurtă lecție de teologie cântată

Sfântul Maxim Mărturisitorul a fost cel mai mare apărător al Ortodoxiei împotriva ereziei numite monotelită, care își află rădăcinile într-o altă, a lui Eutihie, numită monofizită. Adică: așa cum Eutihie afirma în mod mincinos că în Domnul nostru Iisus Hristos se află o singură natură [monofizitism], așa monoteliții afirmau că în Mântuitorul nostru se afla o singură voință [monotelism].
Sfântul Maxim a combătut această eroare, știind că se va afla astfel combatant și al împăratului și al patriarhului.
Dar Sfântul Maxim nu era omul temerii ci al adevărului și răbdării, care a luptat până la sfârșit, dovedind că așa cum se află două naturi depline în Hristos, cea dumnezeiască și cea omenească, tot așa se află în El și două voințe, cea dumnezeiască și cea omenească. De aceea, în imnografia zilei de pomenire a Sfântului Maxim, învățătura sa ortodoxă este viersuită și explicată pentru toți credincioșii:

Pe Marele Maxim, iubitorul Preasfintei Treimi, pe cel ce a propovăduit în chip lămurit Dumnezeiasca credință și ne-a învățat să credem că Hristos este în două firi și cu două voințe și lucrări, întru cântări credincioșii să-l cinstim, precum se cuvine, strigând: bucură-te propovăduitorule al credinței.

O Fire, o Voință și o Lucrare în Preasfânta Treime ai crezut, iar pe Dumnezeu Cel Întrupat în două firi, în două voințe și în două lucrări L-ai propovăduit, Sfinte Preacuvioase Părinte Maxim, strigând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Nu ai propovăduit, părinte, două voințe despărțite, prin împotrivirea cugetului; ci, dimpotrivă două voințe deosebite prin însușirea lor firească, strigând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Stâlp al Ortodoxiei având Dumnezeieștile tale cuvinte, părinte, cinstim pe Unul din Treime în două firi și în două voințe. Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Cunoscând că lucrările Dumnezeului Celui Ce din milă S-a Întrupat, sunt două, părinte și învățând de la tine două voințe de sine stătătoare, cântăm: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut