Menu Home

Sfaturile bune ale lui Isus, fiul lui Sirah

1. Nu te certa cu cel puternic, ca nu cumva să cazi în mâinile lui.

2. Nu te certa cu omul bogat, ca nu cumva să fie mai greu decât tine. Că pe mulţi i-a pierdut aurul şi inimile regilor le-a aplecat.

3. Nu te sfădi cu omul care vorbeşte bine şi nu pune lemne peste focul lui.

4. Nu glumi cu omul rău crescut, ca să nu fie ocărâţi strămoşii tăi.

5. Nu înfrunta pe omul care se leapădă de păcat, adu-ţi aminte că toţi suntem vinovaţi.

6. Să nu necinsteşti pe om la bătrâneţile lui, căci poate şi noi vom îmbătrâni.

7. Nu te bucura de moartea vrăjmaşului tău, adu-ţi aminte că toţi trebuie să murim.

8. Nu trece cu vederea vorbele înţelepţilor, ci la pildele lor opreşte-te, căci de la ei vei lua învăţătura şi îndemânarea de a sluji celor mai mari.

9. Nu dispreţui vorba celor bătrâni, că şi ei au învăţat de la părinţii lor. Că de la ei vei învăţa înţelepciunea şi îndemânarea de a da răspuns bun la nevoie.

10. Nu aţâţa cărbunii păcătosului, ca să nu te ardă flacăra focului lui.

11. Nu o duce până la capăt cu omul iute la mânie, ca să nu fie o cursă întinsă înaintea buzelor tale.

12. Nu da împrumut omului celui mai tare decât tine; şi de-l vei împrumuta, socoteşte împrumutul ca pierdut.

13. Nu chezăşui peste puterea ta; iar dacă ai dat chezăşie, fii cu grijă că va trebui să plăteşti.

14. Nu te judeca cu un judecător, căci hotărârea va fi în folosul lui.

15. Nu porni la drum cu cel cutezător ca să nu-ţi cadă povară, căci el nu face decât după capul său, şi nebunia lui te va pierde.

16. Nu te certa cu omul mânios şi nu străbate pustiul cu el, căci a vărsa sânge este pentru el nimica toată şi unde nu vei avea ajutor, te va doborî.

17. Nu ţine sfat cu un nebun, căci el nu va putea păstra taina ta.

18. Înaintea celui străin nu face nimic care trebuie să rămână tăinuit; tu nu ştii ce poate născoci el.

19. Nu deschide inima ta oricui şi nu aştepta să dobândeşti bunăvoinţa lui. (Eclesiasticul, cap. 8)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut