Menu Home

Sfânta hrană

Doamne, Iisuse Hristoase, Veșnicule Împărat, Singurul Arhiereu adevărat Care pe cruce Te-ai adus pe Tine Însuți lui Dumnezeu Tatăl spre ispășire pentru păcatele lumii, și în această slujire jertfelnică ne-ai dat ca sfântă hrană Trupul Tău cel nestricăcios și preascumpul Tău Sânge ca băutură de-viață-dătătoare, fă-ne vrednici de aceste negrăite Taine, ca să ne facem părtași ai Firii Dumnezeiești, scăpând de stricăciunea ce domnește în lume prin plăcere. Rugămu-ne Ție, Doamne, auzi-ne și ne miluiește! (Arhimandritul Sofronie Saharov)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut