Menu Home

Slujba hramului bisericii parohiale: Evanghelia

24 Altă pildă le-a pus lor înainte, zicând: Asemenea este împărăția cerurilor omului care a semănat sămânță bună în țarina sa.

25 Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină printre grâu și s-a dus. 26 Iar dacă a crescut paiul și a făcut rod, atunci s-a arătat și neghina.

27 Venind slugile stăpânului casei, i-au zis: Doamne, n-ai semănat tu, oare, sămânță bună în țarina ta? De unde dar are neghină?

28 Iar el le-a răspuns: Un om vrăjmaș a făcut aceasta. Slugile i-au zis: Voiești deci să ne ducem și s-o plivim?

29 El însă a zis: Nu, ca nu cumva, plivind neghina, să smulgeți odată cu ea și grâul.

30 Lăsați să crească împreună și grâul și neghina, până la seceriș, și la vremea secerișului voi zice secerătorilor: Pliviți întâi neghina și legați-o în snopi ca s-o ardem, iar grâul adunați-l în jitnița mea.

36 După aceea, lăsând mulțimile, a venit în casă, iar ucenicii Lui s-au apropiat de El, zicând: Lămurește-ne nouă pilda cu neghina din țarină.

37 El, răspunzând, le-a zis: Cel ce seamănă sămânța cea bună este Fiul Omului.

38 Țarina este lumea; sămânța cea bună sunt fiii împărăției; iar neghina sunt fiii celui rău.

39 Dușmanul care a semănat-o este diavolul; secerișul este sfârșitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. 40 Și, după cum se alege neghina și se arde în foc, așa va fi la sfârșitul veacului.

41 Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, vor culege din împărăția Lui toate smintelile și pe cei ce fac fărădelegea,

42 Și-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc; acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților.

43 Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă.

 (Matei, cap. 13)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut