Menu Home

Slujbă în biserică la praznicul înjumătăţiri celor cincizeci de zile

7:14 Iar la jumătatea praznicului Iisus S-a suit în templu și învăța.

7:15 Și iudeii se mirau zicând: Cum știe Acesta carte fără să fi învățat?

7:16 Deci le-a răspuns Iisus și a zis: Învățătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis.

7:17 De vrea cineva să facă voia Lui, va cunoaște despre învățătura aceasta dacă este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine Însumi.

7:18 Cel care vorbește de la sine își caută slava sa; iar cel care caută slava celui ce l-a trimis pe el, acela este adevărat și nedreptate nu este în el.

7:19 Oare nu Moise v-a dat Legea? Și nimeni dintre voi nu ține Legea. De ce căutați să Mă ucideți?

7:20 Și mulțimea a răspuns: Ai demon. Cine caută să te ucidă?

7:21 Iisus a răspuns și le-a zis: Un lucru am făcut și toți vă mirați.

7:22 De aceea Moise v-a dat tăierea împrejur, nu că este de la Moise, ci de la părinți, și sâmbăta tăiați împrejur pe om.

7:23 Dacă omul primește tăierea împrejur sâmbăta, ca să nu se strice Legea lui Moise, vă mâniați pe Mine că am făcut sâmbăta un om întreg sănătos?

7:24 Nu judecați după înfățișare, ci judecați judecată dreaptă.

7:25 Deci ziceau unii dintre ierusalimiteni: Nu este, oare, Acesta pe care-L căutau să-L ucidă?

7:26 Și iată că vorbește pe față și ei nu-I zic nimic. Nu cumva căpeteniile au cunoscut cu adevărat că Acesta e Hristos?

7:27 Dar pe Acesta Îl știm de unde este. Însă Hristosul, când va veni, nimeni nu știe de unde este.

7:28 Deci a strigat Iisus în templu, învățând și zicând: Și pe Mine Mă știți și știți de unde sunt; și Eu n-am venit de la Mine, dar adevărat este Cel ce M-a trimis pe Mine și pe Care voi nu-L știți.

7:29 Eu Îl știu pe El, căci de la El sunt și El M-a trimis pe Mine.

7:30 Deci căutau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe El, pentru că nu venise încă ceasul Lui. (Evanghelia după Sf Ioan)

 

În Miercurea slăbănogului prăznuim praznicul înjumătăţiri celor cincizeci de zile, întru cinstea celor două praznice mari, al Paştilor şi al Cincizecimii, ca şi cum le-am uni pe amândouă.

După ce a făcut Hristos minunea cea mai presus de fire cu slăbănogul, iudeii nu sufereau ceea ce se făcuse; căci sâmbătă se făcuse minunea şi căutau să-L ucidă pe El; El însă a fugit în Galileea şi în munţii de acolo petrecând; cu cinci pâini şi cu doi peşti a făcut minune, săturând cinci mii de bărbaţi afară de femei şi copii. Iar după aceea sosind şi sărbătoarea corturilor, (că era mare acest praznic la iudei) S-a suit Domnul în Ierusalim şi a umblat pe ascuns. Şi la înjumătăţirea praznicului acestuia, intrând în templu a învăţat; şi toţi se mirau de învăţătura Lui şi pizmuindu-L, grăiau : Cum ştie Acesta carte nefiind învățat? Pentru că fiind El, Adam cel nou, ştia ca şi acel dintâi şi de toată înţelepciunea era plin, Dumnezeu fiind.

Miercuri, 10 mai 2023, la ora 18 se va sluji în biserica parohială slujbă de seară.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut