Menu Home

Taina tainelor

În seara Joii celei Mari, de dinaintea Pătimirilor Sale preasfinte și mântuitoare, Domnul, împreună cu ucenicii, Se găsesc în foişorul cel mare, în Ierusalim. El săvârşeşte Cina cea de Taină, ultima cină a Lui și a ucenicilor Săi, înainte de Pătimire.

În decursul acestei Cine domnești este, instituită Marea şi Sfânta Taină. Înaintea Pătimirilor celor sângeroase, are loc Pătimirilor cea nesângeroasă. Înainte de înfricoșătoarea Jertfă a Golgotei, se slujește Jertfa cea fără de sânge. Înainte de aducerea din nou a toate la Dumnezeu, ca mulțumire, prin Sfânta Cruce, se aduce Dumnezeiasca Euharistie. Înainte de concretizarea și împlinirea lucrănii iconomiei dumnezeieşti, prin Paștele Răstignirii și Învierii, se oferă, ca o continuă aducere aminte a acestora, Dumnezeiasca Euharistie. Înainte de Jertfa Preasfântului Trup al Fiului lui Dumnezeu-Tatăl, pe Cruce, este instituită Taina Dumnezeieștii Euharistii, Taina Trupului Bisericii, Taina cea universală şi deplină, a hranei dumnezeiești și împărtășirii, a împărăției cerurilor.

Sfânta Scriptură, cu claritate şi limpezime, redă instituirea Tainei celei Sfinte. Patru sunt textele din Noul Testament, care relatează instituirea Dumnezeiestii Euharistii. Primul text aparţine Evangheliei după Matei, al doilea Evangheliei după Marcu, al treilea celei după Luca şi al patrulea primei Epistole către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel.

Aceste sfinte texte, curate și autentice, se completează unele pe altele și ne prezintă o imagine completă a instituirii Sfintei Taine, aşadar a transmiterii acesteia către noi.

Sfântul Evanghelist Matei spune: „Iar pe când mâncau ei, lisus, luând pâine și binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu. Și luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor. Şi vă spun vouă că nu voi mai bea de acum din acest rod al vitei, până în ziua aceea, când îl voi bea cu voi nou, în împărăția Tatălui Meu” (Matei 26,26-29).

Sfântul Evanghelist Marcu scrie: „Şi, mâncând ei, a luat Iisus pâine și binecuvântând, a frânt şi le-a dat lor şi a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu. Și luând paharul, mulţumind, le-a dat şi au băut din el toţi. Şi a zis lor: Acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă. Adevărat grăiesc vouă că de acum nu voi mai bea din rodul viței până în ziua aceea când îl voi bea nou în împărăţia lui Dumnezeu” (Marcu 14, 2225).

Sfântul Evanghelist Luca relatează: „Și a zis către ei: Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paşti, mai înainte de Patima Mea. Căci zic vouă că de acum nu-l voi mai mânca, până când nu va fi desăvârșit în împărăţia lui Dumnezeu. Și luând paharul, mulțumind, a zis: Luaţi acesta şi împărţiţi-l între voi; Că zic vouă: Nu voi mai bea de acum din rodul viței, până ce nu va veni împărăţia lui Dumnezeu. Şi luând pâinea, mulțumind, a frânt și le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta să faceţi întru pomenirea Mea. Asemenea și paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi” (Luca 22,1 5-20).

Sfântul Apostol Pavel. care aparținea Tradiţiei bisericeşti şi liturgice a zilelor sale, dar şi grație experienţei personale a revelaţiilor dumnezeieşti pe care le primise, scrie în prima sa Epistolă către Corinteni că ceea ce „a primit”, aceea „a dat”. „Eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat si vouă: Că Domnul lisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine, și mulţumind, a frânt și a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este Trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceţi întru pomenirea Mea. Asemenea și paharul după Cină, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă întru Sângele Mcu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea. Căci de câte ori veţi mânca această pâine şi veţi bea acest pahar, moartea Domnului vestiți, până când va veni” (1 Cor. 11,23-26). (H. Stavropoulos)

 

 

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut