Menu Home

ANUL INMOGRAFILOR: „Teofan, cu cuvintele lui, umple de bun miros cinstita Biserică”

Ca un luminător preavederos luminezi toată lumea cea de sub soare, cu luminarea dogmelor tale; şi ca David mişcându-ți vioara, ai cântat cântări vrednice de laudă sfinţilor lui Hristos, şi le-ai trimis în tot pământul. Pentru aceea te-ai preamărit ca un vrednic sfinţite Teofane.

Sfântul Teofan, episcopul Niceei, a fost mărturisitor până la sânge întru apărarea Sfintelor icoane și de asemenea mare alcătuitor de frumoase canoane. A pătimit 25 de ani neîntrerupți, fiind prigonit aspru de către împărații iconoclaști. Ca un bărbat sfânt, foarte educat și plin de toată învățătura creștinească și filosofică, a apărat Ortodoxia cu învățătura, cu viața și cu scrierile sale.

Neputându-te vedea ucigaşul de oameni, nevoindu-te pentru Biserica lui Hristos, ţi-a înmulţit supărările; dar ai rămas neplecat, stând împotrivă către împăraţi cumpliţi, cu gând bărbătesc, şi plecându-i pe ei să se închine icoanei lui Hristos, Teofane.

Imnele sale, folosite în cultul bisericesc, păstrate până în zilele noastre fiind în număr de 145 (canoane și compoziții răzlețe) se găsesc în

1. rânduiala foarte multor zile din ciclul mineal:

 • septembrie: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 17, 20, 26;
 • octombrie: 3, 4, 6, 7, 9, duminica de după 11 octombrie, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26;
 • noiembrie: 1, 2, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28;
 • decembrie: 1, 2, 3, 5, 6, 14, 16, 17, 24, 27, 30;
 • ianuarie: 3, 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29;
 • februarie: 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 27, 28;
 • martie: 8, 9, 11, 12, 18, 25, 27;
 • aprilie: 3, 6, 23;
 • mai: 7, 9, 10, 12, 19;
 • iunie: 2, 8, 9, 11, 19, 20, 23, 25, 30;
 • iulie: 1, 3, 4, 8, 9, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27;
 • august: 2, 7, 8, 9, 15, 25, 27, 28;

2. rânduiala glasurilor Octoihului

 • glas I: luni, sâmbătă;
 • glas IV: vineri, sâmbătă;
 • glas V: sâmbătă;
 • glas VI: sâmbătă;
 • glas VII: sâmbătă

3. rânduiala săptămânilor Triodului

 • săptămâna I: duminică;
 • săptămâna IV: miercuri;
 • săptămâna V: vineri;
 • săptămâna VI: sâmbătă

4. rânduiala săptămânilor Penticostarului

 • săptămâna IV: miercuri;
 • săptămâna VIII: duminică

5. rânduiala slujbelor din Molitfelnic

 • înmormântarea mirenilor;
 • înmormântarea călugărilor.

Vas de mir al Preasfântului Duh te-ai arătat tu Părinte cu vărsarea învăţăturilor tale, şi cu bun miros pierzi toată stricăciunea înşelăciunii; şi cu cuvintele tale umpli de miros cinstita Biserică, strigând neîncetat cu cântări : Pe Tine Te preaînălţăm Hristoase în veci.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut