Menu Home

Timpul marii dărnicii

 Când Creatorul universului a hotãrât ca, printr-o lucrare mãreațã, sã le recapituleze pe toate în Hristos și sã restaureze natura omeneascã în starea de la început, a promis cã, împreunã cu celelalte bunuri, îl va dãrui și pe Duhul Sfânt, cãci, altfel, omul nu ar fi putut sã ajungã din nou în posesia pașnicã și durabilã a bunurilor sale. Și astfel, a fixat timpul când Duhul Sfânt urma sã coboare asupra noastrã, adicã venirea lui Hristos, și a promis, spunând:  În zilele acelea – adicã ale Mântuitorului – voi revãrsa Duhul meu peste toatã fãptura (Il 3,1). Însã, când timpul marii dãrnicii și libertãți l-a adus pe pãmânt pe Fiul Unul-Nãscut în trup, adicã un om nãscut dintr-o femeie, conform Sfintelor Scripturi, cel care este Dumnezeu și Tatã L-a dãruit iarãși pe Duhul Sfânt, pe care cel dintâi L-a primit Hristos, fiind El primiția naturii reînnoite. Despre aceasta dã mãrturie Ioan Botezãtorul, spunând:  Am vãzut Duhul coborând din cer și a rãmas deasupra Lui (In 1,32). Se spune însã cã Hristos L-a primit pe Duhul Sfânt întrucât s-a fãcut om și întrucât se cuvenea ca omul sã-l primeascã. Fãrã îndoialã, El este Fiul lui Dumnezeu Tatãl, nãscut din substanța acestuia, chiar înainte de întrupare, ba chiar mai înainte de toate veacurile; cu toate acestea, el nu se întristeazã atunci când aude cã Dumnezeu Tatãl îi spune, dupã ce s-a întrupat:  Tu ești Fiul Meu, Eu astãzi te-am nãscut (Ps 2,7). Tatãl spune cã astãzi s-a nãscut Cel care era Dumnezeu, nãscut din El înaintea vecurilor, pentru ca noi sã primim în El adopțiunea ca fii, cãci în Hristos era cuprinsã întreaga naturã omeneascã, întrucât s-a fãcut om. În acest sens, se spune cã Tatãl îl dã din nou Fiului, care îl avea deja, pe Duhul Sfânt, pentru ca, în El, și noi sã-L primim pe Duhul Sfânt. De aceea a venit El în ajutorul descendenței lui Avraam, dupã cum este scris, și s-a fãcut în toate asemenea fraților. Așadar, Fiul Unul-Nãscut nu L-a primit pe Duhul Sfânt pentru El însuși, pentru cã Acesta este al Lui, este în El și este dat prin El, așa cum am spus mai sus. Dar pentru cã, fãcându-se om, avea în El întreaga naturã omeneascã, El L-a primit pe Duhul Sfânt ca sã recapituleze întreaga naturã și sã o restaureze în întregime. Prin urmare, folosindu-ne de o gândire sãnãtoasã și bazându-ne pe mãrturiile Scripturii, putem vedea cã Hristos nu L-a primit pe Duhul Sfânt pentru El Însuși, ci, mai curând, pentru noi care eram în El, cãci prin El ne vin toate bunurile. (Sf Chiril al Alexandriei)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut