Menu Home

Un nou protocol de colaborare Biserică- Școală a fost încheiat cu Grădinița Sfânta Sofia

Biserica și școala sunt două instituții atât de apropiate ca funcție, încât este imposibil să slujești în Biserică și să faci abstracție de scoală și invers, să faci parte din instituția școlii și să faci abstracție de Biserică. Motivul fundamental pentru care Biserica și școala se presupun reciproc este faptul că amândouă au în vedere omul: Biserica se ocupă de mântuirea omului, iar școala, de instruirea lui. Dar nu exista mântuire fără cunoaștere și cunoaștere fără instruire. Mântuirea este un proces lung, care se desfășoară în timpul existentei pământești a omu­lui și înseamnă ridicarea omului „la starea de bărbat desăvârșit, la măsura vârstei deplinătății lui Hristos” (Efes. 4, 13). De aceea, Cel ce a întemeiat Biserica, Mântuitorul Hristos S-a numit „Învățătorul”, una din slujirile Lui este cea învățătorească, iar una din primele misiuni date apostolilor arată ca una din funcțiile Bisericii va fi aceea de a învăța: „Mergând, învățați toate neamurile…” (Matei 28, 19). (pr Vasile Citirigă)

În acest înțeles înalt, al bunei colaborări instituționale pentru binele vremelnic și veșnic al omului, parohia Plevna a încheiat un protocol de colaborare cu Grădinița Sfânta Sofia pentru susținerea procesului instructiv- educativ dar și pentru a oferi, în măsura posibilităților, sprijin pentru suplinirea lipsurilor materiale cu care se confruntă unii părinți cu copii preșcolari.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut