Menu Home

A doua activitate a proiectului catehetic anual: RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ ÎN TÂLCUIRE PATRISTICĂ

După Sfânta Liturghie din ziua de duminică, 8 octombrie 2023, creștinii au participat la o nouă activitate catehetică, în care s-a lecturat un fragment din tratatul lui Tertulian, De oratione, dedicat introducerii în Rugăciunea domnească cu referire specifică la noțiunile de „Tată”și „sfințire numelui”.

„În psalmi, în Proroci și chiar în Lege sunt mii de rugăciuni, dar nu aflăm pe nimeni rugându-se și numind pe Dumnezeu Tată”. Mărturisirea nouă a lui Dumnezeu prin cuvântul Tată este specifică în credința creștină conform Revelației desăvârșite a lui Dumnezeu prin Iisus Hristos „după ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri și în multe chipuri, a vorbit părinților noștri prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul” (Evr 1, 1-2). Mai mult, mărturisirea credinței în Dumnezeu, către care ne adresăm cu apelativul Tată, cuprinde concomitent și mărturisirea credinței în Sfânta Treime precum și în Biserică. Astfel este invocat Fiul prin Tatăl. Căci zice: «Eu și Tatăl una suntem». „Nici maica Biserică nu este trecută cu vederea, pentru că în Tată şi în Fiu este recunoscută și Mama, de care vorbește numele Tatălui și al Fiului. Așadar, într-un singur fel sau cuvânt cinstim pe Dumnezeu cu ai Săi”.

În privința sfințirii numelui lui Dumnezeu trebuie reținut faptul că numele lui Dumnezeu este sfințit și slăvit printre oameni prin viața virtuoasă a creștinilor, adică prin respectarea poruncilor Lui și este blasfemiat prin viața lor imorală. „Nu pentru că s-ar cuveni ca oamenii să ureze de bine lui Dumnezeu, ca și cum ar exista și un altul căruia să i se poată ura, sau ar suferi dacă nu i-am ura. Fără îndoială că Dumnezeu se cuvine să fie binecuvântat în tot locul și timpul, ca amintire întotdeauna datorată de orice om pentru binefacerile primite. Dar aceasta ţine loc și de binecuvântare”. Al doilea sens al sfințirii este văzut de Tertulian ca fiind o împlinire a standardului evanghelic în viața credincioșilor, sfințenia: „Când zicem: Sfințească-se numele Tău», cerem ca Acesta să se sfințească în noi, care suntem în El, pentru ca să ne supunem și acestei porunci, rugindu-ne pentru toți, chiar și pentru dușmanii noștri”. Se împlinește astfel dorința ca numele lui Dumnezeu să fie sfințit în și de toți oamenii.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut