Menu Home

Omului secularizat, însingurat şi dezorientat, Biserica îi oferă comuniune, slujire şi sens

Sensul, puterea, darurile şi lucrarea Tainei Euharistiei constituie un antidot real, eficient şi de neînlocuit la toate carenţele, insuficienţele şi relele lumii de astăzi.
Lumea zisă postmodernă, în care trăim, este o lume ce tinde să se secularizeze din ce în ce mai mult, să ignore realităţile spirituale ale universului credinţei religioase în general şi ale celei creştine în special. Omul secularizat este acea fiinţă care face abstracţie de Dumnezeu, de Biserică, de mântuirea ca dar al lui Dumnezeu. Dar acest mod de a concepe realitatea şi viaţa îl scufundă pe om într-o pierdere a sensului real al vieţii, ce nu poate fi separat de Dumnezeu, îl individualizează, exacerbând egoismul şi tot felul de patimi, ce îl sărăcesc pe om din punct de vedere sufletesc, îl izolează şi îl face incapabil de o viaţă de reală comuniune cu semenii şi cu lumea înconjurătoare. Faţă de acest tip de om egoist, ancorat doar în plăcerea imediată şi indiferent faţă de semeni, Biserica afirmă cu tărie chipul lui Hristos, Omul pentru toţi oamenii, de Care ei se pot împărtăşi prin Tainele Bisericii, şi îndeosebi prin Sfânta Împărtăşanie. Prin împărtăşirea euharistică omul se vindecă de angoasele sale, de patimile şi de ezitările sale, în a fi împlinitor al voii lui Dumnezeu, întrucât primeşte în fiinţa sa puterea jertfei lui Hristos, eliberată de orice constrângere a păcatului. Omului secularizat, însingurat şi dezorientat Biserica îi oferă comuniune, slujire şi sens vieţii sale, deschis spre Dumnezeu şi spre semeni. (Diac. George Aniculoaie )
.Ar trebui spus că aducerea constantă a copiilor la împărtășanie este un mare pas înainte (față de atitudinea de indiferență religioasă), însă pasul înainte cu adevărat important și folositor ar fi împărtășirea părinților laolaltă cu copiii lor. Aici ar fi vizibilă o asumare, de tip biblic, a credinței „iată eu și pruncii pecare mi i-a dat Dumnezeu” iar această venire împreună în fața Domnului ar deveni un factor roditor de stabilitate și maturizare a credinței în sânul familiei și a enoriei.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut