Menu Home

Urmând calea Domnului Iisus pentru tămăduire

Scopul principal al Bisericii lui Hristos nu este vindecarea oamenilor de boli trupeşti, care sunt o urmare firească a patimilor noastre, ci vindecarea sufletelor de păcate. Acestea sunt adevăratele boli sufleteşti, cu mult mai greu de vindecat, care duc pe oameni la osândă veşnică. Aceea este menirea fundamentală a Bisericii şi pentru aceasta a fost întemeiată de Hristos, ca să dezlege şi să vindece sufletele oamenilor de robia diavolilor şi a păcatelor.

Dar, întrucât şi trupul omului este creat de Dumnezeu şi este templu al Duhului Sfânt în care locuieşte sufletul (1 Corinteni 6, 19), Biserica lui Hristos se îngrijeşte şi de sănătatea trupului, prin rugăciuni speciale ce se fac la Sfinta Liturghie, la Sfintele Moaşte şi la icoanele făcătoare de minuni; prin stropire cu aghiasmă, prin ungere cu untdelemn sfinţit şi, mai ales, prin taina Sfântului Maslu. |

Pentru aceasta, Însuşi Fiul lui Dumnezeu mai întîi învăţa pe oameni calea mîntuirii, descoperindu-le tainele vieţii veşnice, şi la urmă vindeca pe cei bolnavi prin punerea mâinilor pe capul lor. Deci, Hristos vindeca întâi sufletele prin cuvinte de învăţătură, apoi vindeca şi trupurile bolnave prin binecuvîntare şi atingere cu mina, dacă ei cereau aceasta cu credinţă şi stăruinţă (Matei 14, 35-36).

Chipul vindecării la Hristos îl vedem, mai ales, în minunea cu slăbănogul. După ce bolnavul a fost pus înainte, Domnul i-a vindecat mai întâi sufletul de păcate, prin cuvintele: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale! (Marcu 2,5). Adică, l-a mărturisit şi l-a dezlegat de păcate, care aduc toate suferinţele peste oameni.

Iar după ce l-a eliberat din robia diavolului şi a păcatelor, i-a vindecat şi boala trupului, prin cuvintele: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta! (Marcu 2, 11).

Acesta este şi modul de vindecare al credincioşilor în Biserică. Mai întâi li se vindecă sufletele de păcate prin mărturisire cu căinţă, prin rugăciuni, post, metanii, părăsire definitivă a celor rele, prezenţă regulată la sfintele slujbe şi unire cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie. Apoi, Biserica face rugăciuni şi pentru vindecarea bolilor trupeşti, mai ales Sfântul Maslu. (Ioanichie Bălan)

Miercuri, 7 decembrie 2022, la pomenirea Sfintei Mucenițe Filofteia, s-a oficiat în biserica parohială Taina Sfântului Maslu, cu împreună slujirea preoților Mihai și Cristian, din Cercul Pastoral nr 2 al Protopopiatului Lehliu.

La partea parenetică a slujirii s-a predicat creștinilor despre condiția primirii cu vrednicie a Tainei Sfântului Maslu.

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut