Menu Home

Vas nou pentru păstrarea Sfintelor Taine

Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai scaun cerul şi aşternut picioarelor Tale pământul, şi toată făptura nu Te poate cuprinde, nici mintea îngerească şi omenească nu poate cuprinde şi nu poate spune după vrednicie mărirea slavei Tale; dar, pentru milostivirea milei şi a iubirii Tale de oameni, ai binevoit a Te cuprinde în chip de negrăit în pântecele Fecioarei, şi Dumnezeu fiind Te-ai făcut om adevărat. Şi ca să mântuieşti pe om ai dat credincioşilor spre mâncare Trupul şi Sângele Tău, sub forma văzută a pâinii şi a vinului. Căci, deşi ca Dumnezeu eşti pretutindenea şi toate le împlineşti, dar ca Dumnezeu şi om în cer de-a dreapta Tatălui şezi, iar pe pământ cu adevărat voieşti a fi numai întru Preasfintele Taine ale Trupului şi ale Sângelui Tău. (Rugăciune)

Cu această rugăciune, ce abundă în semnificații biblice și teologice, s-a sfințit caseta aurită în care se vor păstra, pe Prestol, Sfintele Taine pentru cuminecarea în afara Sfintei Liturghii a creștinilor bolnavi, a copiilor și a altor persoane aflate în situații speciale.

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut