Menu Home

Virtuțile fratelui Marelui Vasile

Pomenirea Sfântului Grigorie, episcopul Nissei (10 ianuarie)
 

Acest Grigorie a fost fratele după trup al Sfântului Vasile cel Mare. La început el a fost doar preot de mir (presbiter), dar după moartea binecuvântatei sale soții Teosevia, Grigorie a fost ales și sfințit episcop al Nissei. El era vestit prin marea sa învățătură și prin marea trăire duhovnicească.
A fost unul din Părinții celui de al Doilea Sinod Ecumenic (Constantinopol, anul 381 de la Hristos).
Se crede că este autorul celei de a doua jumătăți a simbolului de credință (al Crezului). A fost un mare orator, un mare exeget al Sfintelor Scripturi, și un mare teolog.
Pentru că i-a biruit mereu, arienii l-au urât cu deosebire și l-au atacat murdar ca pe cel mai mare dușman al lor, și împreună cu împăratul Valens cel de un cuget cu ei au uneltit scoaterea Sfântului din scaunul arhieresc și surghiunirea lui.

 Scrierile sale au făcut din el un „Părinte al părinților” și un „stâlp al Ortodoxiei”, fiind scrieri de temeinică putere de gândire ortodoxă și de înaltă trăire lăuntrică, precum: Marea Cateheză, Facerea omului, Viața lui Moise, Cântarea Cântărilor, Fericirile, Așezământul creștinesc.

S-a mutat la Domnul către anul 400, în ziua de 10 ianuarie, lăsându-ne mărturie toată măsura mărilor sale daruri.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut