Menu Home

Vocații poetice, spre venerarea Sfintei Cruci, din cartea imnurilor Postului Mare

Ziua aceasta este a închinării cinstitei Cruci; veniţi toţi la dânsa. Că revărsând razele cele luminoase ale învierii lui Hristos, le pune înainte. Să o sărutăm deci, sufleteşte bucurându-ne.

Cu ochi şi cu buze curate, începând cântare de bucurie, să ne închinăm credincioşilor cu bucurie Crucii Domnului, întru cântări lăudându-o.

 Să ne apropiem curăţiţi cu postul, cu căldură să sărutăm lemnul cel preasfânt cu laude; pe carele Hristos răstignindu-Se, a mântuit lumea ca un milostiv.

   Văzând astăzi pusă înainte cinstită Crucea lui Hristos, să ne închinăm ei şi să ne veselim cu credinţă, cu dragoste sărutându-o; şi rugând pe Domnul, Cel ce S-a răstignit pe dânsa de bunăvoie, să ne învrednicească pe noi pe toţi a ne închina cinstitei Cruci şi a ajunge învierea fără osândire.

  Cu glasuri să strigăm şi cu cântări să slăvim cinstita Cruce, sărutându-o şi către dânsa să strigăm : Preacinstită Cruce, sfinţeşte sufletele şi trupurile noastre, cu puterea ta, şi ne păzeşte nerăniţi de toată vătămarea potrivnicilor, pe cei ce ne închinăm ţie cu bunăcredinţă.

Veniţi credincioşii să ne închinăm lemnului celui de viață făcător, pe care Hristos, Împăratul slavei, de bunăvoie mâinile tinzându-Și, ne-a înălţat la fericirea cea dintâi, pe care mai înainte vrăjmaşul, prin dulceaţă amăgindu-ne, a făcut să fim goniţi de la Dumnezeu.

Veniţi credincioşilor, lemnului să ne închinăm, prin carele ne-am învrednicit a sfărâma capetele nevăzuţilor vrăjmaşi.

Veniţi toate moştenirile neamurilor, Crucea Domnului cu cântări să o cinstim. Bucură-te Cruce, scăparea cea desăvârşită a lui Adam celui căzut; întru tine prea-credincioşii împăraţii noştri se laudă, căci cu puterea ta pe popoarele păgâne tare le supun. Pe tine acum cu frică creştinii sărutându-te, şi pe Dumnezeu Cel ce S-a pironit pe tine, îl slăvim grăind : Doamne, Cel ce Te-ai răstignit pe dânsa, miluieşte-ne pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor. (Triod)

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut