Menu Home

darul CENTENARULUI, pentru biblioteca parohială

„Cine cercetează trecutul neamului nostru se încredinţează că binecuvântarea lui Dumnezeu s-a pogorât, cu cerească dărnicie, peste sufletul şi glia străbună, de-a lungul veacurilor. Statornicia existenţei noastre naţionale se datorează nu numai voievozilor şi boierilor credincioşi, păstrători ai legii străbune, ci, mai ales, acelor modeşti slujitori ai Altarului, prin propovăduirea cărora, poporul a învins toate greutăţile, acei „popi ţărani”, cum îi numeşte Nicolae Iorga, care au mucenicit împreună cu poporul, ducând aceeaşi viaţă grea, punând suflet şi jertfindu-se pentru înfăptuirea năzuinţelor noastre.” (Pr Gr. N. Popescu)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut