Menu Home

Cine a sfâşiat veşmântul Tău, Mântuitorule?

Cine a sfâşiat veşmântul Tău, Mântuitorule? Arie, a zis, cel ce a despicat începătoria cea întocmai cinstită a Treimii, în despărţiri; acesta a tăgăduit că eşti unul din Treime; el a învăţat pre Nestorie să nu spună Născătoare de Dumnezeu. Dar sinodul cel din Niceea, Fiu al lui Dumnezeu Te-a propovăduit pre Tine, Doamne, împreună cu Tatăl şi cu Duhul pre scaun şezător.

Înlănțuirea nebuniei celor ce luptă împotriva Domnului Iisus nu începe cu Arie, ci are rădăcini mult mai adânci în gnosticism, în dochetism, în epoca primară a Bisericii. Însă virulența luptei împotriva lui Dumnezeu a căpătat accente prin Arie și Nestorie, legați întreolaltă prin faptul că acordă prioritate lumii naturale asupra celei spirituale în problema referitoare la raporturile dintre firile Mântuitorului, divină și omenească.

Erezia lui Nestorie poartă numele de nestorianism sau dioprosopism, fiind o consecință logică a gândirii lui Arie. Socotea că Logosul a locuit în omul Hristos ca intr-un templu şi l-a părăsit la Patimi lăsând să moara omul. Despre Iisus Hristos credea că este doar purtător de Dumnezeu, nu adevăratul Dumnezeu-Om.

În mod logic, din erezia lui Nestorie rezultă respingerea atributelor Născătoare de Dumnezeu şi Maică a lui Dumnezeu, care se cuvin Fecioarei Maria. Din punct de vedere teologic, în secolele ce au urmat ereziei nestoriene, dar şi astăzi, aproape toate erorile hristologice vor fi legate şi de respingerea formulei Născătoare de Dumneze. Existenţa a două persoane în Iisus Hristos ducea la concluzia că Dumnezeu-Tatăl ar fi avut doi fii, Maria fiind doar născătoarea omului Iisus. (Pr Dr Pompiliu Nacu)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut